Медиация

Медиацията е доброволна и поверителна процедура

за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Медиация между съдружници

Спорът да се реши и/или мирно да се разделят.

Семейна медиация

Спорът да се реши и/или мирно да се разведат.

При политически спорове

Споразумение. Сближаване на позициите.

Индивидуални консултации

При невъзможност за медиация е полезна консултация по спора.

Предимства

Предимства на медиацията пред съдебния процес.

За медиацията

За кои спорове е подходяща. Продължителност. Правни последици.

Стъпки на процеса

От заявление до споразумение – през какви стъпки се преминава.

Общи условия

Принципи. Задължения. Страни. Прекратяване. Роля на медиатора.

Тарифа

Такси. Разходи. Заплащане.

Въпроси и отговори

Има ли специализация при медиаторите? Нужен ли е адвокат и др.

Свържете се с мен на:
contact@LMironova.com
m: 0884 565 978
Любов Миронова - МЕДИАТОР