Хуманни педагогики

Смисъл

Педагогиката може да се възприеме, като път по който възрастен съзнателно води дете за да се формира като осъзната, самостоятелна личност на 21 годишна възраст.

Педагогиките са различни, имат различни цели по отношение на детето, стремят се към различни резултати и използват различни средства.

Любов Миронова вярва, че няма една най-добра педагогика. Различните деца имат различни нужди и е добре родителят да премине през курс по сравнителна педагогика за да избере, кое е най-добро за конкретното му дете.

 1. Любов Миронова е привърженик на педагогиките, които възприемат детето като субект, е не като обект, както е в традиционното образование
 2. Вярва, че най-добрият път е средният и отклонения са необходими компесаторно при деца с проблеми, напр. силно стимулирана интелектуализация в ранна възраст е нужна на слабоумни деца, а не на всички
 3. Също вярва, че педагогиката трябва да е в контекста на съвременните деца и да е адаптивна напр. сега има WiFi и проблем със седенето пред екрани на децата, които теми не непременно са част от съществуващите към момента педагогики, чиито основатели са отдавна умрели

Като сбор от тези три елемента разписва през годините своя педагогика, която е нарекла Озарена педагогика. Озареното лице е просветнало от осъзнаване. Озарената педагогика, няма духовните претенции на Валдорфската и Слънчевата, а е мост за плавен преход между настоящето и това, което е заложено от духовни учители като идеал. Тя е създадена да посрещне на Земята децата родени с по-високо ниво на съзнание и духовност.

Любов Миронова години наред води за родители и учители курс по сравнителна педагогика.

Организира форум, на който кани лектори да представят педагогики изпълнени с хуманизъм, в сравним и разбираем за  родители вид. Видеата от този форум са по-долу.

 

 

ФОРУМ ХАРМОНИЯ С ДЕЦАТА

ТВОРЦИ НА ХУМАННА ПЕДАГОГИКА

Видео

ФОРУМ ХАРМОНИЯ С ДЕЦАТА

Творци на хуманна педагогика

Какво?

На 18 и 19 април 2015 г. в гр. София се проведе Форум Хармония с децата – Творци на хуманна педагогика. Над 20 лектори представиха възможностите за образование на деца.

Аудиторията, към която бе насочен форумът, са родители и учители, търсещи решение за образованието на децата си, търсещи алтернатива на настоящата образователна система или нейното подобряване.

Бяха представени в съпоставителен план Валдорфска педагогика, Монтесори педагогика, Озарена педагогика, Слънчева педагогика, Синергетическа педагогика, Демократично образование, Сугестопедия, както и теми, посветени на някои от ярките представители на хуманната педагогика.

С този форум Любов Миронова, под патронажа на учредената и ръководена от нея Фондация Родители Учители Деца - ФРУД, реализира дългогодишната си мечта да представи в сравнителна перспектива, на разбираем за родители и учители език възможностите за човеколюбиво образование.

Колкото повече родители и учители видят множеството съществуващи начини за полезно и приятно обучение, толкова по-лесно ще дойде позитивната промяна в образованието. Това е първият от поредицата форуми, организирани от ФРУД с обединяваща ги тема „Хармония с децата“.

Как?

Всяка педагогика се представя с четири презентации до 15 минути с теми:

Среда (Къде? Средства от средата, които подкрепят учебния процес – обзавеждане, материали, инструменти, кабинети, опитни полета…)

Дете. Философия. (За кого? Ролята на детето. Философията на педагогиката относно детето.)

Програма. Резултати. (Как? Предмети. Разпределение във времето. Резултати при децата.)

Учители. Родители (Кои? Как се избират учители? Как се развиват? Как се оценяват? Какво е участието на родителите?) (Това се прави, за да е сравнимо и разбираемо за родителите.

Родителите не са специалисти и е необходимо човеколюбив начин на представяне на толкова дълбоки теми.)

Формат: За всяка тема презентация в Power Point  или сходна програма.

Критерии при изработване на презентации: Красиво; Истинно според създателя на педагогиката; Разбираемо за родители.

Намерението: Популяризиране на хуманни педагогически системи сред родители и учители.

Екип

Събитието е организирано от Любов Миронова и е станало възможно благодарение на вложеното време и усилия на:

 • Захари Димитров
 • Александър Радев
 • Ваня Петкова
 • Гергана Енчева
 • Иванина Илиева
 • Владимир Мачоков
 • Валерия Кирова
 • Марина Цветкова
 • Кристиян Минчев
 • Николай Акимов
 • Тодор Велев
 • Мартин Илиев
 • Милчо Миронов
 • Нели Георгиева
 • Антония Смокова
 • Борис Кюлюмов
 • Калоян Миронов
 • Йордан Марселев
 • Люба Гайдарска
 • Георги Георгиев
 • Милена Ленева

Медии

 • 12.05.2015 – Училище без уроци - вестник Стандарт – статия Любов Миронова
 • 07.05.2015 – Хуманната педагогика е образователен модел, в центъра на който е детето с неговите индивидуални потребности -  БНРаудио Любов Миронова
 • 29.04.2015 – Защо да учим децата, че имат право на избор - TV7видео Любов Миронова и Деница Илчева
 • 21.04.2015 – Дарик радио – Любов Миронова, Диана Манова, Слав Славов и Нина Александрова.
 • 19.04.2015 – Слънчевата педагогика не е децата да учат на плажа - Вестник Сега - статия
 • 18.04.2015 – Лектори представят възможности за децата на форум за алтернативно образование в София - БНР - анонс
 • 08.04.2015 – Радио Христо Ботев – Любов Миронова, Александър Радонов, Деница Илчева, Юлия Пъшкина и Юлияна Янкова.
 • 08.04.2015 – Защо е необходима реформа в образованието в посока на хуманност, свобода и добруване? - Job Tiger TV статия Любов Миронова
 • 08.04.2015 – Форум показва и други, нетрадиционни модели педагогически системи - Радио София - аудио Любов Миронова
 • 06.04.2015 – Хуманни педагогики - Списание Осем - статия Любов Миронова
 • 03.04.2015News 7
 • 01.04.2015 – Има ли алтернативно образование в България? - Job Tiger TVстатия Любов Миронова
 • 31.03.2015 – Форум хармония с децата - Радио FM+ „Ива от сутрин до обед“ - аудио Любов Миронова
 • 29.03.2015 - Любов Миронова: Изберете формата на образование, каквато търсите за детето си - Списание Осем - статия Любов Миронова

Презентации

Презентации слайдове

01. Монтесори педагогика_Александър Радонов_Програма. Резултати (Как)
02. Монтесори педагогика_Диана Манова_Дете. Философия (За кого)
03. Монтесори педагогика_Диана Манова_Учители. Родители (Кои)
04. Монтесори педагогика_Росица Кунева_Среда (Къде)
05. Озарена педагогика_Любов Миронова_ Учители.Родители (Кои)
06. Озарена педагогика_Любов Миронова_Дете. Философия (За кого)
07. Озарена педагогика_Любов Миронова_Програма. Резултати (Как)
08. Озарена педагогика_Любов Миронова_Среда (Къде)
09. Педагогически принципи, взаимствани от музиката_Венета Нейнска
10. Родителски кооператив - създаване и организация_Яйцарова_Иванова
11. Синергетическа педагогика_Моника Богданова_Учители. Родители (Кои)
12. Синергетическа педагогика_Яна Мерджанова_Дете. Философия (За кого)
13. Синергетическа педагогика_Яна Мерджанова_Програма. Резултати (Как)
14. Синергетическа педагогика_Яна Мерджанова_Среда (Къде)
15. Слънчева педагогика_Светла Славова_Програма. Резултати (Как)
16. Слънчева педагогика_Слав Славов_Дете. Философия (За кого)
17. Сугестопедия_Веселина Дамаскова Кой_Учители. Родители (Кои)
18. Сугестопедия_Веселина Дамаскова Къде_Среда (Къде)
19. Сугестопедия_Веселина Дамаскова_Дете. Философия (За кого)
20. Сугестопедия_Веселина Дамаскова_Програма. Резултати (Как)
21. Ярки представители на хуманната педагогика_Емилия Василева
22. Валдорфска педагогика_Кристина Димова_Учители. Родители (Кои)
23. Валдорфска педагогика_Мариела Шверчина_Програма. Резултати (Как)
24. Валдорфска педагогика_Невена Чирпанлиева Къде_Среда (Къде)
25. Валдорфска педагогика_Юлия Пъшкина_Дете. Философия (За кого)
26. Демократично образование_Деница Илчева_Дете. Философия (За кого)
27. Демократично образование_Катина Цолова_ Програма. Резултати (Как)
28. Демократично образование_Катина Цолова_Учители. Родители (Кои)
29. Демократично образование_Теодора Урдева_Среда (Къде)
30. Изследователски подход в образованието_Тони Чехларова
31. Изследователски подход в образованието_Жени Сендова_ Изследователи

Лектори

Александър Радонов

Венета Нейнска

Веселина Дамаскова

Деница Илчева

Диана Манова

Евгения Сендова

проф. Емилия Василева

Катина Цолова

Кристина Димова

Лили Иванова

Любов Миронова

Мариела Шверчина

Мария Яйцарова

доц. Моника Богданова

Невена Чирпанлиева

Росица Кунева

Светла Славова

Слав Славов

Теодора Урдева

доц. Тони Чехларова

Юлия Пъшкина

проф. Яна Мерджанова

Видеоинтервюта с лекторите и кратко представяне

Валдорфска педагогика

Tel: 0887 87 55 29

Location: Варна

Кристина Димова посещева въвеждащ семинар по Валдорфска педагогика  през пролетта на 2011 година. Тогава е редактор в бебешко списание . Оказва се една от онези „случайни” срещи, които човек (не)съзнателно подготвя години наред. Тръгва си с много отговори и с още повече въпроси, готова да претворява себе си и света. В момента е пред финала на 3-годишен обучителен  курс за подготовка на валдорфски преподаватели към Педагогически колеж Хеликон, гр. Цайст,  Холандия, организирано от Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна през 2012. Иска промяната да е бърза, но се сблъсква с един от главните принципи на Валдорфското образование  – ученето е процес, който изисква време, за да се потопиш в добротата, красотата и истинността на нещата. Междувременно не спира да се учи от децата си, които я вдъхновяват и мотивират. Изоставя журналистическото поприще, продължава обучението си като педагог, има шанса да е част от валдорфски учителски екип, участва в различни арт-работилници. Прекрасни опитности. Сега продължава да търси. Вярва, че Валдорфската педагогика е не само за децата, но и за възрастните, защото учи и тях как да вървят към целите си – с работа, любов и осъзнатост.

 

Мариела Шверчина – в житейският си път се докосва до много опитности – от волните игри в детството, през пътешествията из наши и чужди земи, художественото образование, работата като графичен дизайнер до срещата с вдъхновяващата сърцето и ума Валдорфска педагогика. От вече няколко години, работи с различни възрасти деца, съпреживявайки разпалващите въображението им игри, опознаването на света и себе си, сътворявайки занимания, развиващи сетивата и уменията им. В момента е пред финала на 3-годишен обучителен  курс за подготовка на валдорфски преподаватели към Педагогически колеж Хеликон, гр. Цайст,  Холандия, организиран  от  Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна през 2012.

Tel: 0887 52 58 58

Невена Чирпанлиева – майка на 2 прекрасни момчета, благодарение на които откри Валдорфската педагогика и замени професията икономист с тази на педагога. Интересите и са насочени към работа с деца от 1 до 4 клас и възможността да съчетава методите на Валдорфската педагогика с традиционните. Мечтае в България да има държавни Валдорфски училища, в които децата да се учат да бъдат себе си и които да бъдат достъпни за всички родители, които живеят с принципите на тази педагогика. В момента е пред финала на 3-годишен обучителен курс за подготовка на валдорфски преподаватели към Педагогически колеж Хеликон, гр. Цайст, Холандия, организиран от Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна през 2012.

 

Tel: 0887382813

Юлия Пъшкина – ТВОРЕЦ и преоткрила себе си като последовател и практикуващ Валдорфски педагог. Създател на Арт работилница „Две ръчичики“ и от 2009 година организира арт работилници и занимания в държавни детски градини и училища по приложно изкуство, театър, приказки, валдорфски занимания за деца и родители. В своята работа тя си поставя за цел да разпространява идеята, че изкуството е естествен начин за формиране на една личност, за опознаване на себе си и света, за развитие на сетивата и интуицията, за изразяване на чувства и емоции. Тя следва своето призвание с вярата, че всеки човек е творец-вълшебник и може да пресъздаде и сътвори света с двете си ръце във форма, дума, музика, движение и цвят, стига да получи подкрепа и разбиране на неговата същност. В момента е пред финала на 3-годишен обучителен  курс за подготовка на валдорфски преподаватели към Педагогически колеж Хеликон, гр. Цайст,  Холандия, организиран  от  Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна през 2012.

Демократично образование

Деница Илчева е член на Управителния съвет на Сдружение „Общност за демократично образование. Председател е на Асоциация за родителски кооперативи.

По образование е финансист и има дългогодишен опит в банковата система. Основател и член е на родителски кооператив КоОпчето. Пише за сайта „Момичетата от града“. Вярва, че училището трябва да бъде пространство, в което детето да има свободата да бъде себе си и да открива света, следвайки своето естествено любопитство и собствения си интерес. Работи активно за създаването на демократично училище в България.

Катина Цолова – член на Сдружение „Общност за демократично образование“. Завършила е право и предучилищна педагогика. Работила е като учител в Родителски кооператив и Монтесори детска градина.  Има опит като учител при прилагането на демократичния образователен модел, като част от екипа на проекта „Направи училище“.В момента активно работи за създаването на демократично училище.

Вярва, че всеки от нас има да върви път към създаването на човеколюбиво общество. Това е част от мисията ни като граждани, родители и учители. Това, което даваме, това получаваме. Надява се да се научим да даваме светлина, любов и разум.

Теодора Урдева е от основателите на „Общност за демократично образование“, водена от желанието си един ден нейните деца и тяхното поколение да имат приемлива алтернатива на традиционното държавно образование, което слага всички ученици под общ знаменател.

Образованието ѝ е в областта на масовите комуникации и лингвистиката, като работи в сферата на рекламата и събитийния мениджмънт, но открива голяма своя страст във фотографията. Именно с това е свързан и един от последните ѝ реализирани проекти заедно със сдружение „Трансформатори“ – изложбата изследваща образователната среда – „ТЕБ.Е.ШИР“.

Монтесори педагогика

Диана Манова е Монтесори педагог, директор и един от основателите на “Детска къща Монтесори”. Тя притежава AMI Монтесори диплома от Монтесори Трейнинг Център на Минесота, САЩ, както и магистърска степен по Монтесори обучение от Лойола Колидж, Мериленд, САЩ. Работи като стажант в Монтесори училища в САЩ, а след това е преподавател в английска Монтесори детска градина в Полша. Съучредител и член на УС на Българската Монтесори Асоциация. Лектор и модератор на Монтесори семинари за родители. Преди да се запознае с метода на Д-р Мария Монтесори, Диана завършва магистърска степен със специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, както и курс за преподаване на английски език от Университета на Кеймбрдж, Великобритания (DELTA). Диана е работила като преподавател по български език и култура с доброволци от Корпус на мира, както и с дипломати от различни посолства и чуждестранни офиси. Тя  има дългогодишен опит като преподавател по английски език на деца и студенти. Диана вярва в потенциала на всяко дете. Тя е благодарна за възможността да наблюдава и да води децата по пътя на развитие на тяхната воля, самостоятелност, знания и памет. За нея работата с деца означава да работи за превръщането на света в по-добро място.

Tel: 0878459350

Александър Радонов е роден преди почти 33 години в София. Завършил е средното си през 2000 година в 133 СОУ „А.С. Пушкин“ с руски и западни езици – профил – английски език.
През 2004 година се дипломира в СУ „Св. Климент Охридски“ – бакалавърска степен по „социални дейности“
През 2007 защитава магистратура по „Детско-юношеска и училищна психология“ пак в СУ „Свети Климент Охридски“.
От 2009 работи с деца със специфични потребности.
От август 2011 до ноември 2012 учи в Прага – Чешка република – Монтесори Педагогика за деца между 3 и 6 години. Успешно се дипломира и пренася знанията си в България, като така подпомага развитието както на специалните деца, така и на деца в норма. За него да си учител на деца е призвание.
Извън работата с деца има интереси в пътуванията, фотография, спорт.

 

Tel: 0894 533 647

Аз съм Росица Кунева, МА, Монтесори-учител 3-6,Монтесори-терапевт с AMI диплом от 1992 год, завършен Курс в Мюнхен, при международен AMI Тренер Мария Рот. Имам една година допълнителна практика в Монтесори Терапия в Киндерцентрум Мюнхен под ръководството и в личен контакт със създателя на този вид терапия – Лоре Андерлик. От 20 години практикувам като специалист и имам честта да съм първият Монтесори педагог и терапевт за България, съосновател на първата Монтесори градина в България, създател и разпространител на Монтесори терапията у нас, съучредител и член на УС на Българската Монтесори Асоциация. Участвала съм на множество международни и национални конгреси и конференции като основен лектор, модератор и член на секции по Монтесори терапия и педагогика, водила съм десетки информативни семинари по темата в България и в чужбина. Работила съм 14 год. като Монтесори терапевт в СБДПЛРДП „Света София“ в София, където с помощта на проф. д-р Хелбрюге и с подкрепата на доц. д-р Иван Чавдаров създадох първата в страната ни Монтесори терапия. По- късно помогнах за създаването и развиването на такъв кабинет и в МЦ „Деца с проблеми в развитието“. С група ентусиасти поставихме основите на „Каза деи бамбини“ в София. В момента имам собствена практика.

Озарена педагогика

Tel: 0884 565 978

Любов Миронова повече от 18 години помага на родители и учители да създават най-добри условия за хармоничното развитие на децата около тях. Провежда обучения и консултации за родители и учители. Участник е в десетки телевизионни предавания по въпроса за образованието на съвременните децата.

Автор е на педагогическия серията от публикации „Устойчив модел за образование и хармония с деца“.
Автор на програмата за развиване качествата на ума с упражнения за концентрация на вниманието, усилване на паметта, координация, баланс на ляво и дясно полукълбо през игри. Работи с хирепактивни деца в детския си център "Виолетовата жаба".
Автор на поредицата приказки Бонбончо, която се чете в над 72 страни.

Има 13 години опит като мениджър в западни представителства и 10 години като бизнес обучител и предприемач.
Отгледала един син.

Синергетическа педагогика

Яна Рашева-Мерджанова е родена през 1963 година в гр. Елхово, Ямболско. Педагог и философ, тя е професор  в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и доктор на педагогическите науки. Автор е на над 25 научни интердисциплини монографии и учебници – Мултисензорният принцип в обучението и в живота 2005, Генеалого-педагогически прочит на Библията 2007, Паралелно генеалогично консултиране 2007, Пенталогия на родовостта – другата философия на Образованието 2010, Европейско кариерно образование и националната перспектива 2012, Науките за духа в училище 2007, Наръчник на кариерния консултант 2014, Майчинството като универсално явление 2006, Философия на образованшето, проявена в академичен курс 2014, Базови методически подходи за трансверсални компетентности 2014, Маси и масово образование в глобална среда 205, Синергетическа философия на образованието – синергетическа училищна педагогика – синергично образование под печат, Педагогически есета 2007, Живот в есета 2011.

Поезията за Яна е наносният пясък в реката на живота. „Океани“ 2014 споделят стихове от 11 поетични книги през годините – от „Глупашки изповеди“ 1996-та, „Неорисана“, „Душата на бис“, „Ела да видиш нещо“, „Насред фразата“, „Под нулата на кантара“, „Лунарна възраст“, „Бънджискокове“, „Избрани пътища на б(л)удството“, „Майчин нощник/Примитивен свят“, до „Годиначета и рози“ 2012-та и сегашното смирение пред могъщото неизречимо, сегашната паметна носталгия по интимното изговорено, неизменното благоговеене в мълчаливия фин жест на стиха.

Във форума „Хармония с децата 2015 – Творци на хуманна педагогика“ Яна Рашева-Мерджанова ще участва с идеите и опита си в синергетическа педагогика за малки и големи.

 

Моника Богданова е доцент в СУ „Св. Климент Охридски”, с докторат в полето на приемната грижа. Кандидат за доктор на педагогическите науки с разработен синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности.

Има над 15 годишен опит в работата с деца и семейства, като през последните 5 г. е психоаналитик в Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София”.

Работи както с деца със специфични потребности, така и с (преждевременно родени) бебета, техните семейства. Създател на Зелената къща в България.

През последните 5 г. развива редица идеи в полето на пренаталността и ранното детско развитие.

Автор на 7 монографии, 6 студии, 40 статии в специализирани списания, 12 наръчници и ръководства.

Слънчева педагогика

Магистър – История, Бакалавър – география и изобразително изкуство. Над 20 години педагогически стаж с различни следдипломни квалификации и обучения в областта на образованието и възпитанието. Учител и директор на общински училища в община Карнобат. От 2011 година живее и работи в София – детска школа „Бялото кокиче“. Хоби – кино, литература и туризъм.

Участва в обучения и семинари по Слънчева педагогика – методи за възпитание и обучение от Учителя Петър Дънов.

Омъжена, с едно дете.

Магистър – биология и химия, в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Повече от 21 години педагогическа работа с деца и ученици. Завършва различни допълнителни обучения в системата на средното образование, вкл. и Паневритмия, към център за следдипломна квалификация на Национална спортна академия през 2000 г. Работи години като учител, впоследствие директор на общинско училище в Карнобат. Обществен възпитател към общинската комисия по образование. Обича художествена и научна литература, спорта и разходките сред природата.

От 2011 година живее и работи в София – детска школа „Бялото кокиче“.

Участва в обучения и семинари по Слънчева педагогика – методи за възпитание и обучение от Учителя Петър Дънов.

Женен, с едно дете.

Сугестопедия

Образование:

Към момента:  Специализация към ШУ „Епископ Константин Преславски“ на тема „Творческият елемент при решаване на обратни и аналогични текстови задачи в начален курс ”
От 2007 до 2010 г. Обща психология, Магистър  ШУ „Епископ Константин Преславски”,  дипломна теза:  Социално психологически тренинг на ученици
От 1986 до 1991 г. Начална педагогика, Магистър  ШУ „Епископ Константин Преславски”
От 2006 до 2008г. Пета и четвърта степен на ПКС, ШУ „Епископ Константин Преславски”

Квалификация: Арт-терапевтични подходи при работа с деца с обучителни и поведенчески проблеми, СУ „Климент Охридски“
Обучение: 2010 до 2012 Обучение на преподаватели по сугестопедична педагогическа система Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”. Ниво: обучител
2012 г. обучение към Мета рийдинг, ниво: обучител

Месторабота: от 15.09. 2000 г. към момента: ЧОУ „Малкият принц“, гр. Варна

Ярки представители на хуманната педагогика: Френе. Амонашвили. Сухомлински. Плакроуз

Tel: 0898 500 989

Професионалният път на проф.д-р Емилия Василева започва като учител в начално училище. Преминава последователно в различни сфери на образователното  пространство, за да натрупа опит и открие своето място като преподавател във Софийския университет“Св. Климент Охридски“. Осем години е била Декан на Факултета по педагогика. Главен редактор е на списание „Педагогика“. С много любов и отдаденост отстоява хуманистичните идеи в образованието. В своята мисия на преподавател си сътрудничи с живия класик на педагогическото познание -грузинския педагог академик проф. д.п.н.Шалва Амонашвили. През 2005 година е избрана за член на Руската академия на образованието.През 2008 г. получава най-високото отличие на Софийския университет „Почетното звание св.Климент Охридски със синя лента“. 2005 г. създава Център „Хуманна педагогика“ и 10 години работи с изявени български учители, които преобразяват българското училище и променят детски съдби. Проф.д-р Емилия Василева вярва, че професията „учител“ е мисия.

Галерия

Любов Миронова – КОНСУЛТАНТ НА РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ОТНОСНО РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

m: + 359 884 565 978
e: LMironova@elven.bg

Обратни връзки