Децата индиго

Смисъл

През годините рядко се раждат деца с по-разширено съзнание и духовен светоглед. В периода 1995 -2005 година се раждат много такива деца в няколко точки на света, една от които е България. За улеснение на възрастните да търсят информация в интернет са наречени „индиго“.

Любов Миронова създава през 2008 година детския си център Виолетовата жаба, в който прави упражнения за развиване качествата на ума, които помагат на тези деца да разширят съзнанието си и от индиговия да преминат към виолетовия спектър.

След този период сякаш този тип деца отново са рядкост, чак сякаш изчезват. Според някои, за да има такива деца трябва да има такива майки. Според други мъртвата храна, голямата доза химия, която се дава на децата ги откъсва от духовния свят и те угасват рано.

Все пак през 2018 година при Любов Миронова някак случайно е доведено за диагностика такова дете на една година и половина от град Перник. Любов Миронова подарява на родители всичките си курсове за родители и с много грижа и внимание ги подкрепя да са внимателни с него и да не вредят. Може би децата от 90-те години скоро ще станат родители и светът ще стане едно по-добро и красиво място.

Да се надяваме!

 

Тези деца са повод за активна кампания от Любов Миронова в период 2008 – 2015 години за популяризира идеята, че децата са различни и имат различни образователни нужди. Кампанията включва много лекции, обучения на родители и учители, медийни изяви. Целта е Закона за народната просвета, които има еднакви изисквания към всички деца и учебни заведения в страната да се промени, така че даде възможност образованието да отчита нуждите и възможностите на конкретните деца. Детето да спре да е обект, а да е субект в образователния процес.

През 2015 година на мястото на Закона за народната просвета е приет нов закон – ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, в който има мечтаните врати за нещо ново:

напр. чл. 70 ал. (3) Държавните, общинските и частните детски градини могат да работят по авторски и иновативни програмни системи в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Децата на новата епоха

Каролин Хеенкамп,  адаптация Любов Миронова – 2008 година

Хората по цял свят забелязват, че поведението на все повече деца е подчертано по-различно, a приспособимостта им към общоприетите норми е далеч по-ниска от тази на предходните поколения. Ето защо ги кръстиха „новите деца“. Част от тях са децата-индиго.

Някои по-общи личностни характеристики на децата-индиго:

 • Те са честни, искрени и независими. Често им липсва усет за собственото им тяло. Петте им сетива са твърде изострени и поради тях лесно се превъзбуждат и изтощават
 • Прекалено чувствителни са по отношение на всичко, което ядат. Може да ядат предимно хляб и вода или малък набор от храни цял живот
 • Пристрастеност към компютри, конструиране (лего) и/или рисуване
 • He позволяват да бъдат ограничавани с отживели идеали или догми
 • Ако родителите и учителите не им позволят да действат според убежденията си, предизвикват у тях сериозна съпротива
 • Дори натискът от страна на обществото не може да ги принуди да им се подчинят
 • He е лесно да им вмениш вина, нито пък – да ги накажеш
 • Трябва да могат да живеят живота си според по-висши принципи – така, както го разбират; в противен случай се депресират, поддават се на саморазрушение и страх
 • Знаят, че съществува нещо повече от това, което виждат очите ни
 • Чувстват, че животът следва да се цени във всичките му форми
 • Те общуват без проблем с животните, растенията, с другите деца и природата като цяло
 • He придават прекалено голямо значение на предметите, а ценят „духа“ в тях
 • Трудно изразяват идеите си с думи. В повечето случаи чувстват езика като ограничение
 • Те не гледат на играта, възпитанието, отношенията, работата като на отделни неща. За тях всички тези аспекти на живота се допълват взаимно и представляват цялостно преживяване
 • Те са изключително чувствителни и се разплакват от няма нищо
 • Нуждаят се от съвсем малко сън, колкото да се възстановят физически
 • Склонни са към уединение, защото рядко се чувстват разбрани от другите деца и приети от средата си
 • Много добре усещат кое е правилно и кое не е и не се нуждаят от дисциплиниране. Това, от което истински се нуждаят, са ясно очертани отношения
 • Те са много любознателни и не желаят, нито пък са в състояние да се задоволят с дежурни отговори само защото са давани открай време. Отговорите трябва да им създават усещането за истинност
 • Идентифицирането с обичайните, разглеждани в училище теми им коства голямо усилие. В повечето случаи те не виждат връзка между тези теми и духовния живот, който за тях е единственото мерило за нещата
 • Обикновено много добре се справят с математика, музика, спорт и рисуване. Често проблеми с говора и четенето
 • Често левичарство изцяло или само за око, ухо или крак, АБ кръвна група
 • Притежават изострено чувство за справедливост.
 • Може да изглеждат болнави, ако „почистват” възрастен болен човек.

 

ЦЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ

Целта на родителите е да стимулират положителните качества на децата и да разберат, че и „отрицателните“ са ценни за тях и помагат за развиване на индивидуалността им. Например, ако детето избере „самота”, ценно е родителят да му помогне да извлече хубавото от това състояние и да развие вътрешния си свят.

Най-точно можете да си представите ситуацията, в която се намират тези деца, като прочете приказката „Грозното пате“. Както и да се опитваме да ги обучаваме да ходят като патета, да се държат като патета… тези деца имат различно ниво на съзнание и ще си станат въпреки всичките ни усилия красиви лебеди. Когато се опитваме да ги контролираме, манипулираме и развиваме според традицията за отглеждане на патета получаваме съпротива, бягство от тази негостоприемна реалност в компютърни игри, наркотици и болести.

Комуникация и разбиране между хората става, когато са на едно ниво, на една честота. Клонящо е към невъзможно да разбереш индигово дете, ако не си индиго. Затова децата търсят възрастни индиго, за да превеждат на родителите им.
В България има личности с доминираща индиговата честота във всички възрастови групи, просто количеството е много малко извън диапазона 1995 – 2005.

Положителни качества на децата индиго:

Неприети от социума качества

 • Дарба да казват правилното нещо в подходящия момент
 • Дисциплинираност
 • Смелост
 • Вслушване в себе си и доверие във вътрешния глас
 • Отсъствие на страх по отношение на себе си
 • Голям организаторски талант, способност за планиране
 • Излъчват достойнство, отличават се с царствена осанка
 • Честност
 • Цялостност
 • Липса на егоцентризъм
 • Увереност в собствените сили
 • Сила и издръжливост
 • Хармония между материалното и духовното
 • Неутралност, обективност и приемане
 • Разрушителен гняв
 • Контрол
 • Манипулация
 • Хиперактивност и неспособност да си почиват
 • Хронична неудовлетвореност
 • Изолиране от реалността
 • Непризнаване на авторитетите
 • Чувство за самота
 • Склонност към раздаване на присъди
 • Твърде много интереси
 • Прекалено силно самохаресване
 • Гордост и надменност
 • Грандомания
 • Изолация
 • Депресия
 • Нереалистичен идеализъм
 • Демонстративно несъобразяване със социума
 • Твърде много енергия и трудности с вентилирането й
 • Дразнене на околните

 

Ако детето ви е описано в таблицата по-горе, моля запишете си час за консултация на 0884 565 978 – Любов Миронова. Това дете е ценност и е нужен осъзнат подход.

Нашите деца ще определят облика на света подир двадесет години. Но за да опознаят този, който ги заобикаля сега, за да опознаят себе си емоционално и духовно, както и за да могат да действат според своите убеждения, децата-индиго се нуждаят от повече пространство и от повече свобода. Наличието на ясни, стабилни отношения и на безусловна любов им осигуряват онази опора, така необходима за разгръщането и проявяването на светлата страна на една личност.

Детето-индиго прекрасно знае кога го лъжат. В резултат на това се отдръпва и повече не проявява абсолютно НИКАКВО доверие.

He e проста работа да убедиш едно индиго, че не може да получава всичко, което си поиска. To е цар или царица и така се и усеща. Много от заобикалящите го авторитети долавят тази – в техните очи неуместна – гордост и го смятат за упорито, твърдоглаво и трудно. Ако обаче към него се подхожда с разбиране и емпатия, то ще си изгради нормално самочувствие и ще се интегрира в средата си.

КОНФЛИКТ С ДЕЦАТА ИМАТ:

Контролиращи, доминантни и деспотични родители.  Родители, които имат ОЧАКВАНИЯ към детето. Родители, които ЗНАЯТ кое е най-добро за детето. Родители, които извинявайки се с напрежението в работата си вечер не комуникират с децата си, а само раздават команди.

Образователна система. Тя не е подготвена да обучава тези деца. Заливат децата с информация. Фокусират децата в грешката.

Социума по отношение на традицията.

ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА СЕ НУЖДАЯТ ОТ:

Любов, уважение и честност!
Да са сред природата.
Да бъдат с други индигови деца.
Да общуват със състояния, а не с кухи думи.
Да получават ЛИЧЕН ПРИМЕР не с думи, а с действия.
Да бъдат обучавани от цялостни личности –  МАЙСТОРИ в това, което преподават.
Родителите и учителите да са в ХАРМОНИЧНО състояние, да са позитивни и да помагат на детето да извлича хубавото от ВСЯКО свое действие.
Особено важно за детето е състоянието на майката!

МОЛБА

Преди да заведете детето си на психолог, логопед, да му дадете лекарства за успокоение, да го биете, да му крещите, обиждате, наказвате, тормозите психически или да наемате детектив да го следи започнете със себе си. Приложете идеи си върху себе си и при детето промяната ще стане автоматично. Много важно е да се разбере, че децата индиго са съвсем добре и те са бъдещето сега.

 

История на темата за Индиговите деца

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

2007 година –Любов Миронова разписва програма за развиване качествата на ума за деца от 6 до 12 годишна възраст.

2008 година – Апробира я в лятна занималня с децата на приятели.

На 1 ноември 2008 г. Любов Миронова наема в квартал Изгрев помещението до офиса си  и открива детския си център „Виолетовата жаба“.

Името „Виолетовата жаба“ е символично. Жабата, както и пеперудата, са символи на трансформацията. Посланието е, че родителите за да отгледат принц или принцеса трябва първо да целунат жабата. Любов е необходима. Не е за пренебрегване и че жабата е уникално адаптивно същество, което живее под водата, под земята, на земята, по дърветата и лети.

Цветът ѝ е свързан с тъй наречените деца „индиго“ и пътят им към виолетовия спектър.

През ноември 2009 година Любов Миронова прави фейсбук група и сайт Виолетовата жаба. В него публикува педагогически препоръки към родителите. Сайтът постепенно набира сила и се превръща в източник на ценна информация за родителите в страната в следващите няколко години.

Любов Миронова инвестира в разговори и обяснения как да се изобрази Жабчо, какво трябва да излъчва, поза, мимика, заряд, цветове, настроение, за да предаде енергията на индиговите деца … и резултатът и до днес е оценен от тях.

Жабчо е нарисуван от таланлива Соня Попова (Sonya Popovva)!

27.2.2009 година – Предаването Часът на мама по БТВ – Децата Индиго – видео.   За баланса на ляво и дясно полукълбо с упражнения и достигането до т.нар. high performance state

Основно послание във видеото:

Грозното пате е всъщност лебед. От 1995 до 2010 година в няколко точки на света, една от които е България, се раждат видимо по-голям брой деца с изявени способности и таланти, които не признават авторитети, трудно им е сред патетата и с времето са склонни към депресия и агресия. Как може да сме полезни на тези деца? В детския си център Виолетовата жаба, Любов Миронова е създала система, която цели деца и родители да работят заедно за достигане на т.нар. high performance state. Правят упражнения за лявото полукълбо през забавно конструиране, за дясното през изкуства. За да има цялостност през движение напр. йога новите качества на ума се интегрират в тялото. Любов Миронова работи целенасочено да се построи училище за деца с по-високо ниво на съзнание.

 

06.05.2010 година – О(м)съзнаване Във Виолетовата жаба се развиваме заедно – статия

 

15 .07.2010 г. – Образованието през призмата на новите деца – лекция заснета под формата на 18 кратки видеа – Общо въведение и съдържание на презентацията – видео

Основни послания:

ПРОМЯНА – Нужна е ПРОМЯНА на образователната СИСТЕМА. Затова е нужно качествено знание за „новите“ за образователната система деца. За да променяш система, трябва да познаваш механизмите по които работят системите. Една система като образованието, за да се разбере как функционира трябва да се погледне през различни разрези. В лекцията ще се разгледат два разреза:

   • Образованието като съставни части – обучение и възпитание.
   • Образованието по елементи – децата, философията на образованието, системата, средата, учителите, учебното съдържание, родителите.

ДОПЪЛВА – В детския си център Виолетовата жаба Любов Миронова ДОПЪЛВА настоящата образователната система като:

   • прави упражнения за баланс на ляво и дясно полукълбо на мозъка. Човекът става най-успешен, когато е в баланс. Затова децата, които са силни по математика, не се записват на кръжок по математика, а на изкусва. Талантливите деца певци, не се лишават от математика по олекотена програма, а напротив активно се развиват точно в лявото полукълбо.
   • прави упражнения за развиване на критериалната система на детето. За да вземеш решение ти трябва критерии. Най-важното в живота на един човек е да взима решения и да носи отговорност за тях. Изборите ни от миналото определят настоящето. Изборите ни сега определят бъдещето ни. Човек не се ражда с критериална система. Тя се развива във времето. Колкото повече критерии има едно дете например за обувки (зимни и летни, мъжки и женски, от естествена и от изкуствена кожа…), то може да раздели действителността на толкова части и да избере. Повече критерии водят до по-осъзнат избор. С критерии действителността се дели на части.
   • прави и упражнения за развиване на потенциали. Един предмет например шише, за колко неща може да се използва. Децата откриват всички възможности този предмет да послужи в ежедневието им. С потенциалите света се събира по нов творчески начин. Това което отличава хора като Стив Джобс от другите е, че могат да разделят действителността на много повече части отколкото другите хора и да съберат тези части по нов творчески начин.
   • преподава добродетели
   • работи с децата за чисто мисловно поле (това е децата да мислят положително). Да организират мисълта си с положителния знак. Вместо „Няма да ям тази салата. Безвкусна е.“, да е „И сега като овкусим тази салата ще стане вълшебен обяд“.
   • прави упражнения с децата да могат да концентрират вниманието си. (Това е основен проблем, на хората които работят сега с деца.)
   • работи за осъзната връзка на децата с природата.
 • Тъй като упражненията се правят заедно преподавател, деца и родители, цели на заниманията във Виолетовата жаба са:
   • Цялостна личност. Баланс
   • Среда за осъзнато съпреживяване на родител и дете
   • Комуникация родител – дете
   • Вентилиране на напрежението и стреса

 

15.07.2010 година – Новите деца видео част от лекцията Образованието през призмата на новите деца

Мечтата на Любов Миронова е във всички закони за образование на Земята детето да е в центъра. Като се чете законът и във всеки член и параграф да има дете. Да е направен така, че да е добре за децата.

Където е вниманието, там отива енергията. Ако вниманието на хората, които работят с деца е в тях, то децата ще са добре. Ако вниманието е в попълване на бланки, добре ще са бланките.

Любов Миронова препоръчва родителите сутрин да нацелуват детето със 100 целувки, така че да има за цял ден. Вечерта, като се прибере от детска градина или училище още 100 целувки за да му се стопли душата. 100 целувки е символ. Символ на поливане с любов.

В периода 1995 – 2005 година в няколко точки на света, една от които е България, се раждат по-голям брой деца, които са различни по нивото си на осъзнатост и духовност. Наричат ги индиго заради индиговия цвят на аурата им. Любов Миронова се интересува от построяване на училище точно за такива деца с разширено съзнание. Тази концепция за образователен модел, която представя е с визия за седем поколения напред и е направена от нея за да може идващите деца, да са посрещнати по най-добрия начин от раждането си на Земята.

Добре да се разбере, че тези деца са добре описани в приказката Грозното пате. И патетата и лебедите са ценни птици. Просто имат различни таланти и нужди. Това, което е уместно за патета, не е непременно уместно за лебеди. Училище за лебеди трябва. Лебедите не живеят във ферма. Те са родени свободни. Летят надалеч, след това се връщат у дома. Те имат друг мащаб.

Много опростенчески. Телата на хората са от клетки, те от молекули, те от атоми, от протони, неутрони… и накрая вълни. Ние сме вълна, която трепти. Концентрирана енергия, която трепти. Вълните имат различна дължина. Дължината на вълната в една дъга е съответно:

 • Виолетово – 410 (nm)
 • Индиго – 440 (nm)
 • Синьо – 470 (nm)
 • Зелено – 540(nm)
 • Жълто – 580 (nm)
 • Оранжево – 610 (nm)
 • Червено – 660 (nm)

Голяма част от възрастните трептят на 660 и на 610 nm, голяма част от децата трептят на 440 и на 410 nm.

Това е важно, защото между тях не става резонанс. Когато трептиш с някого на една честота и вкараш енергия се получава резонанс. Когато единият трепти на една честота, а другия на друга, нищо не се случва. Когато си говорят не се разбират. Децата казват нещо, но то не стига до съзнанието на възрастните и с времето като няма диалог, се затварят или стават агресивни.

От другата страна родителите, купуват медикаменти на децата си, водят ги на психолог и упражняват върху тях насилие да станат като патетата.

Като знаем, че сме на различни честоти, търсим решение на този проблем.

 • Майстор не е този, които стои на високата честота. Майстор е този, който като асансьор може да се движи по всички честоти. Това е молба към децата. Те са изключително талантливи и го могат, стига да поискат.
 • Родителите, като знаят за този проблем, да ги слушат внимателно. Да си прехапват езиците и когато децата говорят да си повтарят наум: „Слушам и разбирам. Слушам и разбирам…“. Да не прекъсват. Да полагат усилие да разберат. Тази техника работи и родителят като разбере накрая детето е облекчение и за двете страни.

Вече има уреди, с които се визуализира цвета на полето около един човек (цвета на аурата му). Всеки може да си направи такава снимка. Голяма част от децата с разширено съзнание, наричани от възрастните „индиго“ за по-лесно търсене на информация в интернет, виждат аурите. Това, че човек не вижда нещо, не означава, че го няма. Човешкото зрение например в сравнение с това на котките е много неразвито. Това, че някой не вижда аури не означава, че ги няма, а този който ги вижда не е непременно за очен лекар или психолог.

Децата са следващата генерация и са нашите учители. Трябва много отговорно да се отнасяме към тях и да се вслушваме в това, което ни казват. Децата са учителите.

(В тази връзка, Любов Миронова консултира книгата си Устойчив модел за образоване и хармония с децата основно с деца от 3 до 6 годишна възраст)

15.07.2010 година – Нужди и права на съвременните деца – видео част от лекцията Образованието през призмата на новите деца

Основно послание:

НУЖДИ – Любов Миронова фокусира вниманието на възрастните към няколко сякаш недооценени основни НУЖДИ на децата.

   • ЛЮБОВ

Децата имат най-голяма нужда от любов. Образно казано, ако досега патетата са имали нужда от 10 единици любов, сега добрата майката патарана дава 20. Това е много добре за детето пате. Расте здраво и щастливо. С обаче лебедите има проблем. Те имат нужда от 50 единици любов, а майката патарана им дава 20 и детето е с 30 на минус. То се чувства не обичано. Това не означа, че родителят не му е дал два пъти повече любов отколкото е получил и да му се струва, че в пъти е направил повече отколкото другите, Ако дете е повяхнало, не е непременно защото давате малко за патета. Вероятно е просто нуждата му от любов да е по-голяма.

(NB: За родителите, които не са сигурни какво е любов. Любов е като усещаш вътрешна топлина. За нея няма време и пространство. Може да я усетиш при мисълта за любим, които е починал или за човек, които е в друга страна. Ако е любов, като го видиш спонтанно се усмихваш. Когато любовта е голяма, като го видиш и целият свят сякаш изчезва, заради пълната отдаденост на вниманието. Мигът на срещата е интензивен обмен на вътрешна топлина.)

   • ПРИРОДА

Сред природата децата много бързо се хармонизират, вкл. хиперактивни, невротични, проблемни, конфликтни. Децата имат нужда да се движат свободно, което е много трудно в големия град. Имат нужда да прегръщат дървета, да джапат в потоци, да гонят пеперуди… Децата имат естествено вродена способност да се хармонизират като са сред природа. Ако може поне веднъж седмично децата да имат свободна игра сред природа. Това гарантира много по-голямо спокойствие в дома и разбирателство.

   • ЦЯЛОСТНИ ЛИЧНОСТИ

Хората си разменят не знания и умения, а състояния.

Децата общуват със състояния. Те не се интересуват от това, което казвате, а наблюдават динамиката на вътрешния ви свят. Ако забележат, че има разлика между вътрешния свят и външната изява, поведение на човек, те започват да дразнят за да проверят, кое е действителното. Ако възрастен е нервен, а се усмихва на дете отвън – не работи.

За децата е важно личността пред тях да е цялостна и това, което е вътре и да е отвън.

   • МАЙСТОРИ

За децата е важно да бъдат обучавани от цялостни личност МАЙСТОРИ в това, което преподават.

Ако децата се учат да гледат пчели от пчелар, които прави бизнес с мед, те ще видят вадене и пъхане на пити, дохранване със захар…

Ако децата се учат как се гледат пчели от майстор пчелар, те ще видят как той им пее, как е спокоен до тях без маска, ще видят състояние на любов към пчелата и така детето до края на живота си ще има различно ОТНОШЕНИЕ.

Ако математика се преподава на детето от майстор, които обича математиката, открил е красотата и хармонията в нея, е естествено детето да обича математиката.

   • ХАРМОНИЯ

Родителите и учителите да са в ХАРМОНИЧНО състояние, да са позитивни и да помагат на детето да извлича хубавото от ВСЯКО свое действие.

В този смисъл, възрастните носят голяма отговорност за състоянието си. Ако забележат, че са нервни влизат в банята, слагат си студени кърпи на главата, докато се успокоят и тогава излизат да общуват с деца.

Тъй като децата са изпълнени с подражателни сили, състоянието на възрастния се копира от тях. Ако възрастният е щастлив и детето е щастливо. Ако възрастният е нервен и детето веднага става нервно.

   • СЪСТОЯНИЕТО НА МАЙКАТА

Малките деца са много свързани с майките си. Това е причината дисбаланс при майката да им се отразява много силно.

Ако майката е тъжна, уморена, стресирана… при детето отклонението е много видно.

НЕДОВОЛСТВОТО – Любов Миронова насочва вниманието на родители да са по-внимателни, когато са недоволни от децата си, като поставя темите за енергията, поведението и различието.

   • ЕНЕРГИЯ

Новите за образователната система деца са много енергични и това създава проблем на социума. Те в тази си енергичност стават дори агресивни, разрушителни…

Да си представим, че едно енергично дете е като маркуч, от които тече много силна струя вода и плиска.

Има три начина да се справим с тази енергия.

Родителите стискат маркуча (бият го и го наказват). Така маркуча започва да пръска много по-надалече.

Спираме кранчето. (Водят го на му предпишат хапчета на билкова основа уж, но със „зелена“ рецепта, да се поуспокояло малко дрогирано. Детето става с притъпени сетива. Стои безчувствено. Погледът е разфокусиран, но стои послушно в час.)

Да се вземе маркуча и с него да се полива, да се върши нещо полезно. (Да изпее тази енергия, да я изтанцува, да я изрисува…) Това е най-трудното, защото трябва умел градинар.

   • МОНИТОРИ

Любов Миронова използва метафора относно децата, че те са едни монитори, на които се прожектира случващото се около тях.

Ако има грешен образ на екрана, проблемът не е в монитора. И да го биете и да го чупите образът няма да се промени. Какво ще се види на екрана идва от компютъра.

Компютърът са родителите, учителите и това, което се дава по медиите като представа за обществото. Ако цялото общество е агресивно, телевизията постоянно излъчва насилие, новините са хроника на престъпления и катаклизми, ако кулминацията на филм е момента в който насилието е достигнало връхната си точка и някой е убит зрелищно, то на МОНИТОРИТЕ се вижда насилие.

Ако родителите са щастливи и весели и детето няма достъп до екрани и медии, то на МОНИТОРИТЕ се вижда радост.

Ако искаме да сменим образа на МОНИТОРА е добре да започнем от нас самите. Промяната във възрастните и средата води до промяна в децата. Децата с подражателните си сили просто копират буквално света.

Любов Миронова препоръчва да е забранено деца да се водят на психолог. Така или иначе, това няма да помогне, само ще остане за детето травма, че нещо не е наред. Психолозите могат да бъдат много полезни на децата, като работят с техните родители и учители. През тяхната промяна, детето веднага ще се повлияе. Промяна в софтуера на компютъра трябва.

   • РАЗЛИЧИЕТО

Социализма с криворазбраното си желание за равенството искаше хората да са еднакви. В училище всичко за всички деца да е еднакво. Да, но ние не сме еднакви. Този план за еднаквост е предварително обречен.  Голяма част от хората в образованието, както и нормативната база все още носи социализъм в себе си.

Ако си представим, че нашето общество представлява едно човешко тяло. В него едни хора са бял дроб, други са сърце, трети са мозък… Само като всички органи работят хармонично тялото е здраво. Трябва да имаме лекари, трябва да имаме и учители, трябва да имаме и архитекти… Не може както във филма Матрицата всички да станем като мистър Смит.

Може ли едно тяло да съществува ако всичките му органи станат бял дроб?

Ако една учителка е бял дроб, защо се опитва да направи всички деца бял дроб? Черният дроб лош ли е, като не е бял? Кой е по-важно за тялото мозъка или червата, когато има последен стадии на болест на червата?

Системите работят когато различните им елементи работят в хармонично съзвучие.

За да се толерира различието трябва да има разрешение децата да бъдат различни, да могат да учат в различни училища, с различни системи за образование, с различен подход. Не е уместно за всички един шаблон и което дете оцелее в тази система добре, което не оцелее, проблема е на родителите.

Много често се гордеем, че и от нашата система са излезли деца които учат в Харвард. Те учат там въпреки системата и благодарение на бизнеса с частни уроци, които разделя децата на такива, чиито родители имат да платят и такива, които нямат.

Децата са различни и не трябва да бъдат сравнявани. Сравнението води до очаквания. Очакванията водят до страх. Страхът води до насилие.

Децата са различни и трябва да се открива как тяхната уникалност прави света едно по-добро, по-красиво, по-хармонично, по-богато място.

ПРАВАТА НА ДЕЦАТА – НАША ОТГОВОРНОСТ – Правата на децата трябва да са гарантиран със закон и да има прости бързи инструменти за санкционирането на възрастни, които злоупотребяват с невинни. Любов Миронова предлага три права да бъдат гарантирани по закон на децата в образованието.

     • Да може да ИЗБИРА

Децата не са слабоумни да не могат да изберат. Ако имат развивани критерии от ранна детска възраст и има добър възрастен до тях (родител, учител, близък), които да ги подкрепя при избора, те могат да изберат в какво училище искат да учат, в каква паралелка искат да учат, по каква система искат да учат, дали искат да си сменят училището.

Детето, водено от интересите си, се развива, а държавните образователни изисквания (сега ДОС) с мекота дават граници.

     • КАЧЕСТВЕНО образование

Думата качествено е в някаква степен абстрактно. Може да го конкретизираме, като кажем че ако е ползваемо, това означава че е качествено. Ползваемо е да изпълнява предназначението си и да ти е удобно да го използваш. Например едно колело е ползваемо, когато е удобно да се качиш на него, седалката е удобна и е подходящо висока, имаш по удобен начин поставени спирачки и колелото с лекота спира, частите да са здрави и да не се чупят. (Екстри е да има багажник, да има скорости, гумите да са с дебели грайфери и т.н.)

Ако детето може да приложи в живота това, което учи означава, че е качествено. Ако това, което се учи няма връзка с реалния живот, означава че не е качествено.

     • Времето от детската градина до 12 клас, което е невъзвратимо, да бъде оползотворено ефективно и ПЪЛНОЦЕННО за неговото развитие.

Времето в което детето е в образователната система, по закон т.е. то няма свободна воля да откаже, да бъде гарантирано, че ще бъде използвано, похарчено пълноценно, а не пропиляно.

Да има определение в образованието за Efficient (постигане на максимална производителност с минимум вложени време, енергия, пари и ресурси) и Effective (успешно постигане на резултат). Така децата вместо да изучават английски език 21 години с посредствен резултат, могат да имат отличен резултат за 2 до 4 години. Останалото време могат да се порадват на детството си, да играят, да се смеят и да са щастливи. Детството е много кратко. После цял живот ще си възрастни.

06.08 2010 година – Предаването Споделено с Камелия, TV7 –  Децата Индиго – видео

Не слагаме табелки на децата: „Ти си индигов, а ти не си индигов“. Това е термин създаден от възрастните да търсят информация в интернет. Възможно е брата да е индигов, а сестрата да не е. Работим с всички деца и техните родители. Тезата на Любов Миронова е, че всички деца са си добре и проблемите им идват от възрастните и средата около тях. Чрез промяна именно във възрастните и в средата се прави промяна в децата. Във Виолетовата жаба правим упражнения за концентрация на вниманието, за ред и последователни действия, за подобряване на паметта. Дадени са примери на йога упражнения за баланс на двете полукълба с които детето да се центрира. Посещавайки заниманията децата имат по-добри оценки в училище. Основна цел е родителя да види колко талантливо е детето му. Да смени насадената отрицателна представа за детето си и да го види успешно и можещо. Проблемът на родителите е сравнението, например брат и сестра. Като има сравнение, има и очакване и следва насилие и контрол върху детето за да реализира това очакване на родителя. Сутрин най-важното е детето да се нацелува, да му се даде толкова много любов, че да му стигне за целия ден. Децата имат нужда от любов! В детския център Виолетовата жаба имаме ограничен капацитет като брой деца на които може да помогнем и затова от тази година Любов Миронова прави обучения на целите учителски екипи в детски градини и училища на методиката си. Прави обучения на родители и учители по най-неприетия от социума аспект на тези деца, а именно агресията, как да се овладее и как тази енергия да се канализира градивно.

08.08.2010 година – Децата на новото хилядолетие – Списание 8 – статия

 

м. 09 2010 година – Предаването На кафе с Гала, Нова телевизия

м.02. 2011 година – Предаването Станция Нова, Нова телевизия – Индиго и Кристални деца – видео

22.11.2010 година – Любов Георгиева и новите ни деца! – статия блог Мама Меми

22.11.2010 година – Варна Утре

21.01.2011 година – Поколението индиго не е феномен – Вестник Република – статия

2011 година – Изкуството да общуваме с новите деца – Наблюдател

2011 година – Предаването Откровено с Ели по ББТ – Децата индиго и Виолетовата жаба с Тео и Лора – видео

26.03.2013 – Предаването Часът на мама, БТВ ЛейдиДецата индиго – видео

01.06.2013– Предаването Часът на мама, БТВ Лейди – Хиперактивните деца – видео

20.05.2014 – Лилави хоризонти TV7 видео

08. 06. 2014 – Децата на времето, Списание 8 – статия

 

МАТЕРИАЛИ

Курс за деца от 6 до 12 годишна възраст и техните родители – Развиване качествата на ума

Книга Развитие на деца от 6 до 12 години (изчерпан тираж)

Книга Устойчив модел за образование и хармония с децата

История на програмата за Развиване качествата на ума през годините