Визионерски срещи

Смисъл

 

СКОРОСТТА е важна, когато ПОСОКАТА е вярна! Ако сме тръгнали за Петрич, колкото по-бързо напредваме към Видин, толкова по зле. Необходима е първо споделена визия за посоката, а след това идва темата за скоростта и/или бързането.

За да се има крачка заедно, а не патова ситуация, в която всички дърпат с все сила, но няма ДВИЖЕНИЕ, като историята за „Орел, рак и щука“, е необходима споделена визия.

Любов Миронова, на база задълбочените си познания за нивата на които се случва промяна, разработва модел за визионерски срещи, където участниците да погледнат към общото си бъдеще и да поговорят за него. Това е един процес към съгласие за ПОСОКАТА, така че да има ДВИЖЕНИЕ, следващи малки стъпки заедно и СКОРОСТТА да започне да има вече значение.

История на Визионерските срещи

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

През 2009 и 2010 година Любов Миронова работи за създаване на концепция за промяна на образователната система с визия за седем поколения напред. Концепцията е представена пред работните групи, които подготвят нов закон за образованието. Предоставени са им материали и на хартия и като файлове. Концепцията под формата на лекции, Любов Миронова представя в цялата страна. Една от лекциите в град Кюстендил е записана и споделена в Youtube  под формата на 18 видеа.

През 2010 година Любов Миронова прави формат за визионерски срещи. Обикаля страната за да организира по този формат срещи, в които хората да си поговорят за бъдещето. Пулсираща мрежа жужи с поглед напред във времето. Ето някои снимки от тези визионерски срещи.

Това са малка част от рисунките на участниците относно бъдещето.

Малко запазени анкети, провокиращи размисъл:

 

И само за съжаление само четири оцелели през годините табла с ключови думи в областите на развитие

 

За една от срещите във Варна, февруари 2011, има бележки в блога на Милена Пехливанова.

В София такива срещи Любов Миронова провежда с екипа на Министъра на образованието Сергей Игнатов, в училища напр. Свети Георги, в НПО напр. Асоциация Родители, Заедно в час и т.н.

Като своеобразна кулминация на този процес двадесет отдадени доброволци организират  визионерска среща по формата на Любов Миронова с няколко стотин участника в хотел Хилтън през март 2011 година под надслов Диалог за бъдещето. При откриването на срещата един от доброволците, предоставил залата, появил се от нищото в края на септември 2010 година уж да помага, подменя смисъла на срещата. Заявява пламенно намерение за политически натиск от визионерските срещи. След тази среща вниманието на Любов Миронова е фокусирано доброзорно в друга посока. Тя оставя хората продължили диалозите за бъдещето с цел политически натиск с това объркано лице, по трудния начин да разберат, че не е това пътя и да са чувствителни към сладкодумни манипулатори за вбъдеще.

Форматът на визионерските срещи е описан в книгата на Любов Миронова „Устойчив модел за образование и хармония с децата„, така че всеки който би искал да ги прави смислено, да има такава възможност.

Дошло е времето визионерските срещи  да ни събират отново заедно, в почтени намерения, за да имаме посока и следваща малка стъпка заедно. Еволюционните комитети в цялата страна описани в книгата „Устойчив модел за образование и хармония с децата“ да се реализира пълноценно. Да зажужат по места хората с общ поглед към бъдещето.

Това е един процес към съгласие за ПОСОКАТА, така че да има ДВИЖЕНИЕ, следващи малки стъпки заедно.

СКОРОСТТА е важна, когато ПОСОКАТА е вярна!