Визионерски срещи

Смисъл

 

СКОРОСТТА е важна, когато ПОСОКАТА е вярна! Ако сме тръгнали за Петрич, колкото по-бързо напредваме към Видин, толкова по зле. Необходима е първо споделена визия за посоката, а след това идва темата за скоростта и/или бързането.

За да се има крачка заедно, а не патова ситуация, в която всички дърпат с все сила, но няма ДВИЖЕНИЕ, като историята за „Орел, рак и щука“, е необходима споделена визия.

Любов Миронова, на база задълбочените си познания за нивата на които се случва промяна, разработва модел за визионерски срещи, където участниците да погледнат към общото си бъдеще и да поговорят за него. Това е един процес към съгласие за ПОСОКАТА, така че да има ДВИЖЕНИЕ, следващи малки стъпки заедно и СКОРОСТТА да започне да има вече значение.

История на Визионерските срещи

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

През 2009 и 2010 година Любов Миронова работи за създаване на концепция за промяна на образователната система с визия за седем поколения напред. Концепцията е представена пред работните групи, които подготвят нов закон за образованието. Предоставени са им материали и на хартия и като файлове. Концепцията под формата на лекции, Любов Миронова представя в цялата страна. Една от лекциите в град Кюстендил е записана и споделена в Youtube  под формата на 18 видеа.

През 2010 година Любов Миронова прави формат за визионерски срещи. Обикаля страната за да организира по този формат срещи, в които хората да си поговорят за бъдещето. Пулсираща мрежа жужи с поглед напред във времето. Ето някои снимки от тези визионерски срещи.

Това са малка част от рисунките на участниците относно бъдещето.

Малко запазени анкети, провокиращи размисъл:

 

И само за съжаление само четири оцелели през годините табла с ключови думи в областите на развитие

 

За една от срещите във Варна, февруари 2011, има бележки в блога на Милена Пехливанова.

В София такива срещи Любов Миронова провежда с екипа на Министъра на образованието Сергей Игнатов, в училища напр. Свети Георги, в НПО напр. Асоциация Родители, Заедно в час и т.н.

Като своеобразна кулминация на този процес двадесет отдадени доброволци организират  визионерска среща по формата на Любов Миронова с няколко стотин участника в хотел Хилтън през март 2011 година под надслов Диалог за бъдещето. При откриването на срещата един от доброволците подменя смисъла на срещата. Заявява намерение за осъществяване на политически натиск от визионерските срещи. След тази среща Любов Миронова премества вниманието си далеч от „диалог за бъдещето“.  Визионерските среши са създадени с друг смисъл и намерение.

Форматът на визионерските срещи е описан в книгата на Любов Миронова „Устойчив модел за образование и хармония с децата„, така че всеки който би искал да ги прави смислено, да има такава възможност.

Дошло е времето визионерските срещи  да ни събират отново заедно, в почтени намерения, за да имаме посока и следваща малка стъпка заедно. Еволюционните комитети в цялата страна описани в книгата „Устойчив модел за образование и хармония с децата“ да се реализира пълноценно. Да зажужат по места хората с общ поглед към бъдещето.

Това е един процес към съгласие за ПОСОКАТА, така че да има ДВИЖЕНИЕ, следващи малки стъпки заедно.

СКОРОСТТА е важна, когато ПОСОКАТА е вярна!