Състоянието на майката

СМИСЪЛ

От всички условия за хармонично развитие на детето, най-важното е състоянието на майката.

Бебето реагира на състоянията на майката по време на цялата ѝ бременост. Бременните жени имат огромна отговорност за всички свой действия и бездействия в този период. Например тревожност и стрес в този период дават отпечатък върху бебето за цял живот.

Децата с подражателните си сили копират възрастния до тях, без да оценяват кое е добро и кое лошо. Ние не си разменяме знания и умения. Ние си разменяме състояния. Така спокойната майка има спокойно дете. Тревожната майка има тревожно дете. Гневната майка има гневно дете. Депресираната майка има депресирано дете.

До 12 годишна възраст за децата водеща роля има майката. След 12 годишна възраст бащата поема бурята на пубертета и последващия го период на самоопределяне на личността, самоидентификация.

До 12 годишна възраст майката обгръща детето, като утроба и го топли и предпазва от грубата реалност, така че да може като с парашут, според силите си, укрепнало да се срещне с нея. Вниманието ѝ е в детето. В този период бащата като щит обгръща майката и отблъсква света, бори се, така че майката да е спокойна и да може да е плодородна почва за раждащата се личност.

До седем годишна възраст най-важното е детето да е спокойно и да си играе. Това спокойствие идва от спокойните му родители и възрастни около него, липсата на екрани и обезопасената среда, в която няма нужда да му се казва постоянно Не! Не пипай!

От седем до дванадесет годишна възраст детето трябва да се срещне с красотата на света. Чак след това идва времето детето да срещне истината за света.

Детето има огромна нужда от майка си до 3 годишна възраст и даването на децата да се оглеждат в институция – ясла оставя трайни щети в личността, като например душевна студенина, инфантилност, отсъствие на любов, неуравновесеност, чувство за изоставеност, отхвърленост, страхове, привързване към човек, които след това ще отсъства от живота ти, липса на сърдечна връзка с майката и много други.

От всички условия за хармонично развитие на детето, най-важното е състоянието на майката.

NB: Къде са бащите, роднините, учителите и обществото?
  • Бащите, роднините, учителите до 12 годишна възраст подкрепят майката и обогатяват живота и опита на детето без насилие. Роднините и обществото осигуряват най-добри условия майката да е благоденстваща, материално спокойна и изграждат най-добри условия за активно безопасно движение на децата и изследователство. Фокус е понятието ефективност на времето на детето в посока повече свобода и игра, учене заедно чрез преживяване и минимум зубрене (възпроизвеждане на информация без грешка). Майката дава основата, създава чернозем.
  • Бащите и учителите поемат детето от майката на 12 годишна възраст и строят, върху здравите основи, високи до звездите стабилни здания. В подготвената почва, засяват желъд и бдят над него да стане на 21 годишна възраст величествен самостоятелен дъб.

История на темата за състоянието на майката

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

26 януари 2014 г. – Връзката родители деца – видео – Жените говорят 7дни

8 октомври 2017 г. – 8 препоръки към родителите на децата на новото време – анонс – зала Люмиер Списание 8 на живо

8 февруари 2018 г. – Синдромът на майката-орлица – видео – Преди обед БТВ

11 февруари 2018 г. – Ефектът на Майката Орлица – видео  – лекция зала Люмиер Списание 8 на живо

14 февруари 2018 г. – Ефектът на Майката Орлица – анонс – Списание 8 на живо

8 юни 2019 г. – Едно откраднато детство – статия – Списание 8

 

12 октомври 2019 г. – Как да предотвратим сблъсъка родител – баба (дядо) – аудио – Семейно радио