Политика за личните данни

Информация, която събираме.

За да изпълним поръчките Ви и да Ви регистрираме за събития е нужно да ни предоставите определена информация като вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефон. За тази цел използваме Google Cloud, MailChimp, Dropbox и услугите на Superhosting.bg.

Защо се нуждаем от тази информация и как я използваме.

Използваме няколко законови норми за събирането, използването и споделянето на Вашата информация, включително:

 • За нуждите на предоставяните от нас услуги. Например изпълнение на поръчки, обслужване на клиенти, регистриране на клиенти за събития, статистически данни.
 • Когато сте се съгласили изрично с начина на използване на данните ви, което можете да отмените по всяко време. Например абонирането за месечния ни бюлетин.
 • При необходимост да се съобразим със законовите ни задължения, съдебни заповеди. Например при поискване на информация за Вашите поръчки при разследване за данъци и такси.
 • За нуждите за подобряване на услугите ни, в случай когато това не нарушава Вашите права.

Споделяне на информация

Информацията за нашите клиенти е важна за бизнеса ни. Споделяме тази информация в много ограничен брой случай, както следва:

 • Доставчици на услуги. За изпълнение на поръчките ви е нужно да предоставим информацията, която сте ни предоставили (Използваме предимно куриерска фирма Еконт). Използваме системи за електронна поща, управление на контакти (Google, Superhosting.bg), маркетинг платформата MailChimp, облачни системи (Google, Dropbox)
 • В случай на продажба или сливане на нашия бизнес е възможно споделяне на Вашата  информация като част от транзакцията само в случай, че това е позволено от закона.
 • В съответствие със законодателството. Възможно е да събираме, използваме, задържаме и споделяме Вашата информация ако вярваме, че това е необходимо за да: (а) отговорим на съдебни процеси или запитвания от правителството, (б) приложим нашите договори и политики, (в) предотвратим, разследваме измама или други нелегални дейности или (г) пазим правата, собствеността и сигурността на нашите клиенти и други лица.

Съхранение на данни

Пазим Вашата лична информация за период, достатъчен да предоставяме услугите ни и както е описано в политиката ни за личните данни. Възможно е да бъдем задължени да запазим тази информация така, че да удовлетворим нашите законови задължения, да разрешим законови спорове и да упражним правата по нашите договори. В общия случай пазим данните за период от 4 години.

Трансфериране на лични данни извън ЕС

Възможно е да пазим и обработваме Вашите лични данни чрез услуги от трети страни в САЩ и други юрисдикции. Като резултат на това е възможно да трансферираме Вашите лични данни до юрисдикция с различни закони за защита на личните данни. Ако сме задължени да трансферираме Вашите лични данни извън рамките на Европейския съюз ние разчитаме на Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov) като законова основа за този трансфер (Google Cloud, MailChimp са услуги, сертифицирани по Privacy Shield).

Вашите права

Ако пребивавате на определени територии, включително ЕС, имате определени права във връзка с Вашите лични данни. Някои от тях се прилагат по принцип, други са валидни само за определени случаи. По-долу описваме тези случай:

 • Достъп. Имате право да достъпите и получите копие на Вашите лични данни, като се свържете с нас чрез посочените контакти долу.
 • Промяна, ограничаване и изтриване. Имате право да промените, ограничите употребата или да изтриете данните, които пазим за Вас. Освен в случаите, когато сме законово задължени, ние ще изтрием данните Ви след изпратена заявка.
 • Възражение. Можете да възразите срещу (i) обработката на Вашите лични данни, съобразена с нашите легитимни интереси и (ii) получаването на маркетинг съобщения от нас след като сте дали изричното си съгласие за това. В тези случаи ние ще изтрием Вашите лични данни освен ако не сме законово задължени да не го направим.
 • Оплакване. Ако пребивавате в рамките на ЕС и искате да повдигнете обвинение относно начина на използване на Вашите лични данни, имате право да го направите използвайки местните власти за защита на лични данни.

Как да се свържете с нас

За целите на закона за защита на личните данни (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 („GDPR“)) ние, Елвен БГ ООД, сме съхранители на Вашите лични данни. Ако имате въпроси или притеснения, можете да се свържете с нас на адрес office@elven.bg или на следния адрес: Любов Миронова, Елвен БГ ООД, гр.София 1113, ул.„Академик Георги Бончев“, бл.108 офис 10.