Часове по добродетели от 7 годишна възраст

Смисъл

„На този му липсват първите седем години!“ означава, че възпитание се прави първите седем години и който е възпитал детето си добре, които не е – тежко му.

Възпитанието е свързано с отношението ти към живота, другите хора, растенията, животните, културата, труда, ученето, красотата, спорта, здравето, приятелите, семейството, храната … света като цяло. То е свързано с отношението, което имаш към себе си.

До седем годишна възраст възпитание се прави чрез личен пример. Детето не слуша какво му се говори, а копира това което вижда, че се прави. В този смисъл е ключово майката (не институция) да възпитава детето си до три годишна възраст и след това родителите много внимателно да подбират при кого да оставят детето си. То няма критерии за добро и лошо и копира механично каквото вижда. Ако учителката крещи и то ще крещи, ако детегледачката му е депресирана и то ще е депресирано, ако баба му пее и то ще пее.

Когато детето достигне само до символният свят (на буквите) и започне да чете естествено, е дошло време за преглед на това, което е записано в детето първите седем години. С изучаване на добродетели детето става съзнателно за качества на характера, които като следва, ще е дългосрочно добре. То може да говори за тях, да мисли за тях и най-вече съзнателно да избере да направи промени. Ако майката лъже и детето до 7 годишна възраст има запис, че така се прави, с уроци по добродетели то може да осъзнае честността като добродетел, да я припознае и да я активира  в себе си. Характерът е пластичен докъм 12 годишна възраст и детето има нужда от познание, което би му помогнало в живота като прави избори, да е дългосрочно добре.

История на Озарените добродетели

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

НАЧАЛОТО

19 декември 2007 година

След един сън Любов Миронова в рамките на седмица организира багаж, билети и поема на поредното пътешествие.

 

УЧИЛИЩЕТО

24 декември 2007 година

Тя вижда училище построено от Сатия Сай Баба.

В него се преподават Добродетели по смислен, човеколюбив и разбираем за децата начин.

 

УЧЕБНИКЪТ

25 декември 2007 година

Любов Миронова купува учебник за учители преподаващи Добродетели.

Първото нещо, което прочита е че те се преподават през традиционни за държавата приказки, песни, пословици или истории от реалността т.е. че ще трябва да се напише учебник за българските деца.

 

ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА

2008 – 2014 година

Следват много години четене на тракийски, славянски, прабългарски, традиционни български приказки. Четене на приказки от другите народи в търсене на послания и метафори свързани с дадена добродетел. Създаване на приказки.

Любов Миронова пътува. Прави изследвания за мястото на добродетелите в основните религии. Изследва символите и образите заложени в тях.

(NB: добродетелите са надрелигиозни и затова присъстват във всички религии т.е. във всички религии е застъпена напр. темата за честността).

В този период води курсове за деца за развиване качествата на ума в детския си център Виолетовата жаба.

ТЕМАТА ВЪЗПИТАНИЕ

(+ видео)

15 юли 2010 година

Любов Миронова прави цикъл лекции в страната, с които представя цялостната си концепция по темата за смислена промяна на образователна система с визия за седем поколения напред.

„Образованието през призмата на новите деца“, е тричасова лекция, която прави в Кюстендил за родители, учители, директори и общински служители (разделена на 18 филмчета до 10 минути всяко за удобство при гледане).

Второто филмче е Възпитание (вкл. добродетели) – видео

(NB: Деца се възпитават първите седем години. Оттам идва и израза: „На този му липсват първите седем години!“ Възпитанието в първите седем години става с личен пример. Децата не слушат какво им говориш, а копират това, което правиш. От седем до 12 годишна възраст децата изучавайки добродетелите стават съзнателни за тях и за да са дългосрочно добре могат да ги ползват като указателни табели при изборите си. Възпитанието е 50% от образованието.)

Основно послание:

ВЪЗПИТАНИЕ – В закон за образованието на темата за възпитанието следва да се отдели  полагащото му се място.

 • ПРИНЦИПИ – Любов Миронова предлага да са зададени по закон и със съответни мерки да се отстояват като права на децата следните принципи:
   • Принцип на уважение към личността  – Ако се крещи не детето или се обижда, явно този принцип не е спазен. Ако се оказва психическо, емоционално или физическо насилие над дете също.
   • Принцип за значимост (невъзвратимост) на възпитателното време
     • Ако дете не е създавало проблеми, но е проспало от първи до четвърти клас, с оценка тройка или четворка, идва време в което то не може да продължи напред, защото на камарата на незнанието е натрупано твърде много.
     • Най-големият грях на родителите е да пропилеят времето на детето. Защо ще учиш английски език от пренатално та до края на следването си, ако език може да се научи добре за 1 година подготве т.е. 8 клас и да се научи отлично от 8 до 12 клас в езикова гимназия.
     • Най-големият грях на учителите е заради невежество на част от тях в клас и бизнеса с частните уроци да подкрепят това пилеене на време.
     • Деца се възпитават първите седем години. Тогава ценностите и светогледа са посяти като семки и поникват във времето. Деца се възпитават първите седем години. От седем до 12 годишна възраст е добре да се изучават добродетели, така че ценностите от подсъзнанието да се качат в съзнанието, детето да може да говори за тях и да ги избира съзнателно.
     • Време на Земята никой не може да си купи и да се пилее времето на едно дете е безобразие, което трябва да бъде санкционирано. Детството е за радост, за игра, за смях, да се стопли сърцето. Цял живот след това ще си възрастен.
   • Принцип на единства на възпитателните действия – Всички възрастни около детето – родителите, учителите, директорите, занимаващите се професионално с образование – да вървят с обща мисия в една посока. Да работят заедно синхронно.
   • Принцип на разнообразие на възпитателните средства – Също колкото е важно училището да е полезно, също толкова е важно и да е приятно.
   • Принцип на взискателност към личността – Ако първите четири принципа са спазени, много рядко би се стигнало до петия принцип.
 • ВИДОВЕ възпитание – Да има изискване децата да получат следните видове възпитание и съответните инструменти това да се мери, следи и очаква като резултат:
      • Интелектуално
      • Нравствено
      • Естетическо
      • Физическо
      • Здравно
      • Трудово (творческо)
 • ДОБРОДЕТЕЛИ
   • Ценност е какво ти е важно. Може да ти е важно да караш голям джип, или да тичаш в пресечена местност 100 километра. Добродетел е пътепоказател, които ти оказва, на база историческия опит, накъде да завиеш така че да си дългосрочно добре.
   • До седем години добродетели се предават чрез подражание. Детето копира възрастните около себе си без да оценява кое е добро и кое е лощо.
   • Между 7 и 12 годишна възраст се преподават добродетели. От подсъзнанието да се извадят тези думи, да се качат в главата на детето за да ги осъзнае. Да може да говори за тях.
   • При всички общества, които са изпадали в криза е идвал аватар (Христос, Мохамед, Заратустра, Буда…), които им е напомнял добродетелите: Не крадете. Не лъжете…
   • Във видеото може да се види таблица с основните добродетели, какво развиват и как се възпитават у децата.

 

АПРОБАЦИЯ

2014 – 2015 година

Първите уроци по добродетели се апробират с децата и родителите, които посещават Виолетовата жаба за курсовете за развиване качествата на ума.

ТРУДНОСТИ

2015 година

През годините на търсене се изясняват, кои са важните добродетели, които трябва да присъстват в учебният предмет Добродетели. Намират се истории, приказки и пословици, НО песни няма.

Уроците са разписани, но пеенето е важна част от уроците по Добродетели. Чрез пеенето хората се свързват през сърцето.

В края на 2015 и началото на 2016 година Любов Миронова написва текста и музиката на близо 30 песни за уроците по Добродетели. По-голямата част от тях идват рано сутрин – в синия и златния час, докато Любов Миронова се е вгледала в небето и морето с фотоапарат с ръка. Мястото е морската градина на Бургас. И една от снимките ѝ:

19.04.2015 – Любов Миронова организира Форум Хармония с децата. Творци на хуманна педагогика. В кратки лекции по 15 минути са представени основните педагогики, които се отнасят с любов към детето. Любов Миронова представя педагогическата система, която разписва за децата с разширено съзнание, за лебедите от приказката „Грозното пате“. Тази педагогика е един плавен мост от настоящия образователен модел към педагогики с високи стремления към духовност. Основа на тази педагогика е възпитанието в добродетели на децата.  Озарена педагогика  Любов Миронова – видео

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ

2015 година

Първия курс за обучители завършва Камелия Данкова. Голямата част от курса се провежда на тази пейка в градинката на Петър Дънов, с изглед на рози. Голяма заслуга в България да има Озарени добродетели е на Камелия Данкова, заради постоянната ѝ подкрепа през годините.

ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ

(+ видео)

10 октомври 2015 година

С лекцията Как се програмира човешкото съзнание – ценности, добродетели, навици…, която Любов Миронова изнася в град Шумен се дава яснота, какъв е дълбокият смисъл и полза от добродетелите за свободата на съзнанието.

Тази лекция дава яснота, какво са добродетели, каква е важността им за нашия живот и защо е с най-висок приоритет детето да учи добродетели.

 

УРОЦИТЕ

2015 – 2016 година

Любов Миронова разписва курс с 38 урока с Озарени добродетели.

Изготвя презентации в Power Point към всеки урок с методически бележки под слайдовете.

Няколко стотин листа и над 1000 слайда са готови.

Ваня Паунова ги коригира за правописни грешки, така че да са еталон за правопис.

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ

септември 2015 – май 2016 година

В периода септември 2015 – май 2016 се провежда вторият курс за обучители по Озарени добродетели.

Сертифицираните преподаватели

Сертификатът удостоверява, че участниците са преминали през теоретичен курс по добродетели и са участвали в седем демонстрационни урока от курса по добродетели. Представили са видео записи на два успешно изнесени урока пред деца по добродетели (един от модул 1 и един от модул 2). Уроците са оценени и отговорят на изискванията за провеждането им. Могат да обучават деца. Участниците са получили препоръки за подобрение.

2. Кремена Стоянова – ноември 2015

4. Станислава Пейчева – ноември 2015

5. Диана Митева – януари 2016

30.05.2016 В България има 5 преподаватели подготвени да преподават Озарени добродетели като учебен предмет за деца и техните родители. След деветмесечен интензивен курс, след множество практически изпити Камелия Данкова, Екатерина Влахова, Сюзан Ганева, Петя Иванова и Цветелин Андреев успешно завършват с впечатляващи резултати обучението си за преподаватели по Добродетели. Един силен и талантлив екип. Поздравления!

Сертифицираните преподаватели

Сертификатът удостоверява, че участниците са преминали девет месечен интензивен курс за преподаване на добродетели. Изкарали са теоретичен курс по добродетели и са участвали в двадесет и седем демонстрационни урока от курса по добродетели. Представили са видео записи на четири успешно изнесени урока пред деца по добродетели (по един от модул 1, модул 2, модул 3 и модул 4). Представили са пред колегите си два урока по добродетели (модул 5 и модул 6). Уроците са оценени и отговорят на изискванията за провеждането им. Могат да обучават деца. Участниците са подготвени да водят учебен предмет добродетели. Имат необходимите знания, умения, методика да работят с деца, да преподават и с лекота провеждат уроци по добродетели, като създават приятна  и полезна среда, придружени с ведро настроение.

1. Камелия Данкова – ноември 2015

3. Екатерина Влахова-Пенева – ноември 2015

6. Петя Иванова– януари 2016

7. Цветелин Андреев– януари 2016

8. Сюзан Генева – януари 2016

МУЗИКАЛНА ПОДГОТОВКА

2016 година

Камелия Данкова поема музикалната подготовка на преподавателите. Следват щастливи споделени мигове пеене.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

2016 година

Всеки преподавател изработва учебните си материали, така че да са продължение на него. Сюзан споделя как са ѝ се получили.

 

БИТКА СЪС СИБЕЛИУС

2016 година

За да може да бъде издадена книга с текстовете на песните и нотите към тях, музиката трябваше да влезе в софтуер, които да роди нотите в благоприличен вид за печат.

Камелия Данкова, Александър Славчев и Любов Миронова прекараха няколко безсънни месеца в нелеката за тях задача 34 песни да станат готови за печат.

Безсънни, защото Александър Славчев пътуваше в круизен кораб, които ту има, ту няма интернет връзка.

Набраните ноти обикалят изявени специалисти в България надлъж и нашир за да  е сигурно, че няма грешки в тях. Поне искрено Любов Миронова и Камелия Данкова са се постарали да е така.

 

КНИГАТА

2016 година

Любов Миронова освен издател на книги става и издател на музика.

Вече има и ISMN (International Standard Music Number).

Книгата Добродетели (35 детски песни с ноти) с автори Любов Миронова и Камелия Данкова излиза от печат.

Книгата е голям формат, елегантно оформена от графичния дизайнер Захари Димитров, с красиви фотографии на Любов Миронова.

 

 

АБУЧ

2016 година

29.07.2016 В рамките на деветата годишна конференция – анонс на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) Любов Миронова изнася демонстрационен урок от курса по Добродетели. Близо 100 представители на български училища в чужбина взимат участие и преживяват методиката за работа с деца през темата Почтеност. След урока начините за преподаване на Добродетели в училищата в чужбина бяха дискутирани в множество срещи.

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

2016 – 2017 година

Любов Миронова пише статии, обикаля телевизии и радиа за да може да стане по – ясна важността на добродетелите за формирането на личността да детето.

24.02.2016  По БНТ – за добродетелите и превенцията срещу агресиятавидео

25 април 2016 Възпитание и ценности Трябва ли училището, освен знания и умения, да ни дава и възпитание и ценности?  – аудио Дарик радио

28 април 2016 Любов Миронова: Най-важното за едно дете е да развие характер – статия Образование и специализация в чужбина

 

14 май 2016 Децата и добродетелите – статия StreetWatchBG

 

30 май 2016 Работилница за добродетели – статия StreetWatchBG

13 август 2016 Как се програмира човешкото съзнание – статия StreetWatchBG

17 септември 2016 Книга за добродетелите – статия StreetWatchBG

27 септември 2016 Добродетели – 35 детски песни с ноти – С Ива от сутрин до обед в радио FM+

 

25 октомври 2016 Прeмиерата на книгата „Добродетели – 35 песни за деца с ноти“ – видео БНР разговор с Мариана Гомилева

26 октомври 2016  Книгата “Добродетели – 35 песни с ноти“ ще възпитава ценности у деца от училища и детски градини – аудио Радио Благоевград

27 октомври 2016 Излиза книга за добродетели – анонс списание Образование и специализация в чужбина

28 октомври 2016  Представяне на “Добродетели – 35 песни за деца с ноти” с детски концерт –  анонс Детски книги

31 октомври 2016 Да изпеем песничка…за доброто – статия StreetWatchBG

3 ноември 2016 Добродетели по ноти –  видео БНТ

5 ноември 2016 Уроци по честност в Деня за размисъл – аудио Дарик радио

декември 2016 брой 62 списание Йога за всички – Добродетели

31 декември 2016 Какъв ще бъде характерът на детето ми? Любов Миронова разказва за обучението по добродетели –  статия Детски книги

29.01.2017 По БНР в предаването „Закуска на тревата“ Любов Миронова и Камелия Данкова представиха Съботното училище по добродетели, което стартира през месец февруари за деца от 6 до 11 години.

1.02.2017 По In Life TV интервю за важността на добродетелите, придружено с примери и песни на деца – видео

 

8.02.2017 Влезте в час по добродетели – статия брой 2/2017 година на Списание 8

Април 2017 Списание „Йога за всички“ бр. 65  – статия

„Значимостта на учебен предмет добродетели или човешки ценности за детското развитие е доказана на всички континенти. Часовете по добродетели са така необходими, както и тези по математика. Съществуват различни подходи за преподаването им, както и различни философии, които стоят зад тях.“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА В ПЕРОТО

2016 година

31.10.2016 Петнадесет минути преди началото на представянето на книгата „Добродетели – 35 детски песни с ноти“ свободни места в Перото няма. Има много правостоящи, пеене и споделени щастливи мигове.

 

МУЗИКАЛЕН ПОЗДРАВ

2016 година

05.06.2016 Музикален поздрав на деца от 41 ОДЗ с музикален ръководител Камелия Данкова с песни от курса по Добродетели – видео

ДОБРОДЕТЕЛИ ПРИ ДЕЦАТА

2016 – 2017 година

Камелия Данкова започва да преподава уроците по Озарени добродетели в детска градина и училище със съгласието на родителите.

Поддържа жив една година проекта Добродетели.

7 януари 2017 Започва съботно училище по Добродетели с Камелия Данкова за деца от 7 до 11 години – анонс. Благодарност към организаторите – Voice academy.

Любов Миронова не е в България.

ФАНТАСМАГОРИИ

2016 година

Цветелин Андреев  (един от обучените преподаватели по Озарени добродетели) предлага да се запише диск с песните от уроците по Добродетели. Той вече има опит със запис на диск и уверява Любов Миронова и Камелия Данкова, че ще успеят да го напрявят за не повече от 4- 5 дни.

И така в следващите две години отиват на тримата месеци труд ден и нощ по този диск. Месеци!

Също Цветелин уверява, че дискът ще струва към 3 хиляди лева.

Дискът струва 13 417 лева и месеци доброволен труд на Любов Миронова и Цветелин Андреев.

НОВИ ПЕРИПЕТИИ

2016 – юни 2017 година

Провал след провал в търсене на композитор, които да напише аранжиментите с класическо звучене.

Месеците минават и неуспехите се трупат ден след ден.

Любов Миронова, Камелия Данкова и Цветелин Андреев търсят композитор.

 

КАМПАНИЯТА

2017 година

Цветелин Андреев стартира кампания за набиране на средства за издаването на албум с песни Добродетели.

След няколко месечни усилия част от средства са събрани.

Тъй като дискът е ценен, проекта стартира.

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

2017 година

Камелия Данкова и Цветелин Андреев популяризират Озарените добродетели.

11 февруари 2017 Камелия Данкова изнася демонстрационен урок по Добродетели пред деца и родители.

18 февруари 2017 Озарени добродетели са представени на Академия за родители

14 май 2017 ФРУД и програмата Добродетели са представени на Фамилатлон 2017

 

ДОБРОДЕТЕЛИ ПРИ ДЕЦАТА

септември 2017- май 2018 година

Цветелин Андреев поема щафетата от Камелия Данкова и една година поддържа живи Озарените добродетели.

Води училище за Озарени добродетели с деца и техните родители.

Заедно с Камелия Данкова обучават третия випуск обучители.

ЛЮБО ЦАНЕВ

юни 2017 година

Най-накрая, юни 2017 година, е подписан договор с Любо Цанев за написването на аранжиментите на песните от албума Добродетели.

Срещата с него е случайна. Цветелин Андреев е впечатлен от виртуозното му изпълнение в столичен джаз клуб.

 

СТРАСТИ

юни – декември 2017 година

Близо половин година отнема да се напишат аранжиментите на 34 песни.

От една страна песните са част от уроци за деца и това изисква да са удобни за пеене от всички деца, а не само двете, които са талантливи певци.

От друга страна Любов Миронова изисква да има класическо звучене, естетика и наслада от музиката.

Любо Цанев, Камелия Данкова, Цветелин Андреев и Любов Миронова (вкл. в ролята на носител на мира) се трудят, слушат, променят, настройват, докато накрая всички максимално възможно остават удовлетворени.

Много енергия, много страсти и красив резултат.

НОВИ ТЪРСЕНИЯ

октомври – ноември 2017 година

Аранжиментите, като задание от Любов Миронова, са за пиано, флейта и виолончело.

Това поражда ново предизвикателство – да се намерят флейтист и виолончелист.

Цветелин Андреев се справя с тази нелека задача.

Подписват се договори с Петра Атанасова – флейта и Магдалена Петрович – виолончело.

(на снимката – декември 2017 година – репетиция в залата на Voice academy)

 

ЗАПИСИ НА ИНСТРУМЕНТАЛИ

декември 2017 година

11 декември 2017 Любомир Цанев – пиано, Магдалена Петрович – виолончело и Петра Атанасова – флейта провеждат генерална репетиция за записване на песните за Добродетели.

Декември 2017 текат бавно записите на инструментали от бъдещия албум Добродетели в студиото на Христо Йоцов.

На тонрежисьорът му се налага да отсъства. Тъй като виолончелистката Магдалена Петрович ще отпътува за месеци извън България, Христо Йоцов спасява положението в най-прекия смисъл, отделя от времето си и застава на пулта.

Сърдечна благодарност!

ЛЮБОМИР ЦАНЕВ И КАМЕЛИЯ ДАНКОВА

декември 2017 година

Отново и отново отделни елементи се записват.

И отново и отново, нота по нота се бродират на истински роял.

Толкова много труд и желание да се направи стойностна музика за децата.

 

ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД

януари – март 2018 година

През март 2018 година инструменталните изпълнения на песните за Добродетели са записани изцяло.

Файлове с ноти за пиано, флейта и виолончело са подготвени за печат, така че повече музиканти да могат да се насладят на музиката.

Любов Миронова е вече с дълга коса.

ОТ ТРЪН ТА НА ГЛОГ

март 2018 година

През март 2018 година започват записите на децата изпълнители.

Камелия Данкова поема тази задача. Подготвя децата и влиза с тях в студиото на Здравко Младенов.

Организация и координация кога Камелия Данкова, родителите, децата  и студиото са едновременно свободни тече ден след ден.

Родителите извършват геройства за да има записи. Сърдечна благодарност!

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

(+ видео)

март -април 2018 година

Любов Миронова вече е в България и подхваща активно популяризиране на темата Добродетелите.

24 април 2018 Видео от лекцията на Любов Миронова на фестивала Благополучие и характер през 21 век с тема Учебен предмет Добродетели.

 

Проведена е и работилница, в която участниците преживяват урок за добродетелта Почтеност на практика.

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

2018 година

През май 2018 година записите продължават в студиото на Георги Гогов.
„Мастерираме“.

Свързваме записите на инструментите с гласовете на децата.

Дозаписваме изпълнения за груповите песни. Последни метри преди голямото пътешествие през Министерството на културата, Музикаутор и Профон.  Капка по капка – албум с песни за Добродетели.

 

КРАЙ НА ДВА ЕДНОГОДИШНИ КУРСА

май 2018 година

27 май 2018 Завършва едногодишен курс за обучители по Добродетели проведен от Цветелин Андреев и Камелия Данкова, с подкрепата на Любов Миронова.

27 май 2018 Завърши едногодишният курс по Добродетели за деца проведен от Цветелин Андреев. Една учебна година децата и техните родители заедно са учили, пяли и разсъждавали над основните добродетели.

Сертифицираните преподаватели

Сертификатът удостоверява, че участниците са преминали девет месечен интензивен курс за преподаване на добродетели. Изкарали са теоретичен курс по добродетели и са участвали в двадесет и седем демонстрационни урока от курса по добродетели. Представили са видео записи на четири успешно изнесени урока пред деца по добродетели (по един от модул 1, модул 2, модул 3 и модул 4). Представили са пред колегите си два урока по добродетели (модул 5 и модул 6). Уроците са оценени и отговорят на изискванията за провеждането им. Могат да обучават деца. Участниците са подготвени да водят учебен предмет добродетели. Имат необходимите знания, умения, методика да работят с деца, да преподават и с лекота провеждат уроци по добродетели, като създават приятна  и полезна среда, придружени с ведро настроение.

9. Емилияна Илиева – май 2018

10. Марина Закова – май 2018

АВТОРСКИ ПРАВА

април – май 2018 година

Трудности с подписването на договор с Музикаутор. Нямат тарифа за диск с 68 изпълнения. Стандартно дисковете са с около 11 песни. Имат тарифа до 28, но такова нещо с 68 не са срещали. Търсим решение.

За да се облекчи договорът се налага Любов Миронова да стане член на Музикаутор.

Любов Миронов официално влиза и  в ролята на продуцент.

Подписва договор с Музикаутор във връзка с издаването на албума с песни Добродетели. Правата на авторите са защитени.

С този договор вече има пълния комплект документи за да подаде заявление в Министерството на културата.

МИНИСТЕРСТВОТО

май – юни 2018 година

На 14 юни 2018 година е подадено заявление за издаване на CD на албум Добродетели в Министерството на културата. CD1 – песни, CD2 – инструментали.

Има удостоверение от Министерство на културата №: 57685 от 14.06.2018.

ПРЕНАПИСВАНЕ

май – юни 2018 година

В продължение на два месеца Любов Миронова пренаписва целия курс Озарени добродетели отново. Разместват се уроци, дописват се истории, сменят се заглавия на уроци…  Създават се нови уроци.

Важно е системата да е жива, да се подобрява, да е в непрекъснато усъвършенстване.

Няколко хиляди страници отново отиват при Ваня Петкова за корекция на правопис и редакция.

Връщат се при Любов Миронова за преглед и одобряване на голямата част от редакторските промени. Една по една.

АДМИНИСТРАЦИЯ

2018 година

Любов Миронова в качеството си на счетоводител, управител и изряден доброволец администрира цялото документално чудо по издаването на диск Добродетели.

Само договорите за авторски права са над 750 страници (един топ и половина хартия – виж снимката).

Почти толкова са гражданските договори с родителите на децата-  изпълнители и музикантите.

Документите за Музикаутор и Министерството на културата са готвени месеци.

Четенето и преработването на договори и бланки е ежедневие месеци ден след ден.

На снимката е папката с документи, която е подготвена за Министерството на културата с договори и формуляри. Няколко часа подписване на Любов Миронова.

ФОТО

юни 2018 година

През юни 2018 година фотографката Лили Дулева направи 16 фотосесии за да може всички автори, музиканти и деца-изпълнители да имат професионални снимки за книжката към диска Добродетели.

Дни организация и координация на фотосесии. Сърдечна благодарност към родителите!

Следва подбор и обработка на снимки.

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

юни 2018 година

Даниела Панчева и Любов Миронова влагат след работно време близо месец бродиране на дизайна на двете CD-та и на прилежащата книжка към тях.

Снимката на обложката е направена в полето до Хисаря от Любов Миронова. На нея се вижда, че в следите на преминала през тревата кола са поникнали бели цветя.

КРИСТАЛ ТОН

юни 2018 година

На 14 юни 2018 година тонрежисьорът Георги Гогов предава мастер дисковете на албума Добродетели. С тях и с документа от Министерството на културата предстои пътуване за следващата гара Кристал Тон (производителя на CD-та)

На 05 юли 2018 година обложката на диска Добродетели, всички документи и файлове са предадена на Кристал Тон (производителя на CD-та)

Кристал Тон поема отговорната задача да напечата дисковете Добродетели за чудо и приказ и прави.

 

ДИСКОВЕТЕ!

юли 2018 година

13 юли 2018 – На 13-ти петък (новолуние) излиза от печат диск Добродетели.

Успяхме!

В CD 1 са 34 песни изпяти от деца в акомпанимент на роял, флейта и виолончело.

В CD2 са инструменталите на тези 34 песни, така че за децата да могат да се организират концерти и да пеят на воля.

 

СРОДНИ ПРАВА

юли 2018 година

Отново слеват бланки, договори, заявления, печати, подписи…

На 16 юли 2018 година дискът Добродетели и прилежащите му договори са регистрирани в Профон. Ще пазят правата на изпълнителите и на продуцента.

КАРАОКЕ-ВИДЕО

2018 година

Цветелин Андреев прави караоке-видео на всяка една песен от диска Добродетели.

Качени са в канала на ФРУД и на страницата в Youtube на Любов Миронова.

ДОБРОДЕТЕЛИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ВПИСАНИ В ИРОПК

юли 2018

Програми водени от Любов Миронова одобрени със Заповед № РД 09-1133/04.07.2018 г. и Заповед № РД 09-311/16.01.2019 г. на Заместник -министъра на образованието и науката са:

 • „Комуникация учители – учители, учители – родители – деца“, УИН 97520002
 • „Спокойна учебна среда“, УИН 97520001
 • „Съхранение на учителя“, УИН 97520004
 • „Възпитание чрез обучение в добродетели“, УИН 97520005

Всяка една от програмите е от 16 присъствени учебни часа и носи 1 квалификационен кредит.

ПРЕКРАСЕН ГОСТ

юли 2018 година

14.07.2018 Професор Марк Саул, носител на президентската награда в САЩ за най-добър учител по математика и дългогодишен директор на Научно-изследователския институт към Масачузетския технологичен университет гостува в Работилница ЕлвенА.

 

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

август 2018 година

15.08.2018 Обучение в добродетели. Важността на възпитанието на децата. Разговор на Любов Миронова с Министъра на образованието и науката на Република България г-н Красимир Вълчев. В срещата Любов Миронова представи програмата за Озарени добродетели и учебните материали към нея.

 

КУРС ЗА ОБУЧИТЕЛИ

септември 2018 година

Започва курс за обучители по Озарени добродетели Септември 2018 – Април 2019 воден от Любов Миронова в Работилница ЕлвенА.

Любов Миронова преработва презентациите и материалите към тях на база пренаписаните уроци, натрупания опит с деца и обратната връзка от преподавателите. Нов дизайн, нов подход, нови стотици слайдове.

 

ЕКАТЕРИНА ВЛАХОВА ПРЕПОДАВА В ПЪТЕКИ

учебната 2018 – 2019 година

По време на учебната 2018 – 2019 година Екатерина Влахова води учебен предмет Озарени добродетели в Пътеки – независимо място за учене на деца от 7 до 14 годишна възраст.

Преминава с учениците по време на учебната година през целия курс по Озарени добродетели. Оставя следа в душите на децата със своята доброта, деликатност и любов към красивото.

 

ЗА ДЕЦА

октомври 2018 година

Започна учебната 2018 -2019 година за Училището по Добродетели

Цветелин Андреев води Неделното училище по Озарени добродетели в Работилница ЕлвенА.

Любов Миронова води всеки месец Седмица на Добродетелите.

 

ПО ЦЯЛ СВЯТ!

октомври – ноември2018 година

На 08 ноември 2018 песните от албума Добродетели са качени от Цветелин Андреев в музикалния онлайн магазин CD Baby.

Помислено е за българите в чужбина.

Албумът с песни Добродетели вече е достъпен от цял свят!

Песните и инструменталите на роял, флейта и виолончело могат да се слушат и свалят като файлове например от Spotify.

 

 

ДА ЗАТВЪРДИМ

октомври 2018 година

Взето е решение да се нарави концерт с песни за Добродетели.

И тук започва отново:

 • Избор и наемане на зала.
 • Договори
 • 6 вокални групи
 • Солови изпълнители
 • Популяризиране
 • Фотограф
 • Графичен дизайн

Камелия Данкова подготвя децата солови изпълнители.

Любов Миронова популяризира, организира, администрира, прави сценарии.

Цветелин Андреев лети като пожарна кола да гаси пожари.

 

БЛАНКИ

октомври – ноември 2018 година

Заявления …

Договори …

Плащания …

С Музикаутор за права да направим концерт.

С Министерството на културата за да допечатим дискове.

С Кристал тон за да напечатат дисковете.

Целият път с всички договори и стотици страници отново.

ПЛАКАТЪТ

ноември 2018 година

На 26 ноември 2018 официално е обявен дългоочаквания ден.

Концерт под надслов „Щастие!“! Премиера на албума с песни Добродетели.

Любов Миронова вече е официално организатор на концерти. Перфекционизма ѝ при организиране на събития и този път внася ред в координацията на толкова много деца, родители, учелни заведения, гости, музиканти …

Плакатът е изработен в Австралия от талантливия графичен дизайнер Захари Димитров.

 

МЕДИИ

ноември – декември 2018 година

16 ноември 2018 С Ганета Савова от Списание 8 в Социална мрежа – Канал 3 разказваме за прекрасното ни Неделно училище по Добродетели – видео

27.11.2018 Концерт за деца с песни за добродетелите – статия StreetWatch

28.11.2018 Да преподаваш добродетели – статия Първите седем

3.12.2018 Как да се държим по време на концерт? – статия StreetWatch

 

 

РЕПЕТИЦИИ В СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР

декември 2018 година

Кой кога се появява на сцената?

Откъде?

Синхронизиране на музикантите.

Синхронизиране с децата.

Над 100 участника на сцената и зад сцената.

Координация и организация Любов Миронова.

 

КОНЦЕРТЪТ

8 декември 2018 година

КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦА „ЩАСТИЕ!“

Автори: Любов Миронова, Камелия Данкова, Любомир Цанев
Със специалното участие на Константин Кучев, Ивона Желева и Катя Казакова

На 8 декември от 10:30 ч. в Сити Марк Арт Център на бул. „Янко Сакъзов“ № 30 Любов Миронова направи още една стъпка по пътя България да пее песни и за добродетели – концерт за деца под надслов „Щастие!“. Концертът е премиера на албума с песни „Добродетели“.

Участват: ВС „Амиго“ към читалище „Просвета 1928“, ДВГ „Смехоранчета“, ДВГ„Сладки пуканки“ към Националния дворец на децата, вокални групи към 119-то СУ, 133-то СУ, 138-ма ДГ и солови изпълнители.

Красотата на роял, флейта и виолончело със звънките детски гласове оплитат приказен воал на щастие, който стопля сърцата на зрителите. Концертът е в подкрепа на значимата кауза, водена от Любов Миронова – „Щастието да си родител!“.

 

УЧАСТНИЦИ

8 декември 2018 година

На таблото са изписани имената на всички, благодарение на които се случи концертът под надслов „Щастие!“ с песни за Добродетели.

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ

25 май 2019 година

В продължение на два дни Любов Миронова и колеги от предишните випуски провеждат изпитите на завършващите едногодишния курс по Озарени добродетели за преподаватели. Всеки един от завършилите предишен випуск изнася урок през всички присъстващи преди да се включи в журито. Ето някой моменти.

 

Още пет човека отделят време, внимание и воля, представят уроци, които да добавят значителна стойност в живота на децата и завършвят успешно. Това, което прави още по-ценен този успех, е че част от тези хора са пътували от Перник до София, включително и през зимните месеци и не са пропуснали нито една сесия. Да внасят светлина в детските сърца през годините!

 

Сертифицираните преподаватели

Сертификатът удостоверява, че участниците са преминали девет месечен интензивен курс за преподаване на добродетели. Изкарали са теоретичен курс по добродетели и са участвали в двадесет и седем демонстрационни урока от курса по добродетели. Представили са видео записи на четири успешно изнесени урока пред деца по добродетели (по един от модул 1, модул 2, модул 3 и модул 4). Представили са пред колегите си два урока по добродетели (модул 5 и модул 6). Уроците са оценени и отговорят на изискванията за провеждането им. Могат да обучават деца. Участниците са подготвени да водят учебен предмет добродетели. Имат необходимите знания, умения, методика да работят с деца, да преподават и с лекота провеждат уроци по добродетели, като създават приятна  и полезна среда, придружени с ведро настроение.

 1. Таня Дайреджиева – май 2019
 2. Десислава Любенова – май 2019
 3. Камен Рангелов – май 2019
 4. Мария Рангелова – май 2019
 5. Светлозар Кузманов – май 2019

И част от изпитните им работи:

ПРОГРАМАТА В ТЕТЕВЕН

септември 2019 година

Община Тетевен организира обучение Добродетели на деца от 6 до 12 годишна възраст, както и лекция за учители в детски градини, училища и центрове за работа с деца и други институции на тема „Възпитание в добродетели“. Лектор е Любов Миронова.

КАМПАНИЯ

ноември 2019 година

Над 100 учебни заведения в страната получават подарък книга с ноти и диск с песни за Добродетели от Любов Миронова. Това е принос в популяризиране възпитанието в Добродетели в България.

БРЮКСЕЛ

20 ноември 2019 година

Уроците по Озарени добродетели са достигнали и в Българското училище в Брюксел чрез Марина Закова.

РАЗМИСЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

02 януари 2021 година

02.01.2021 Healthy Family Сезон 1 Епизод 5: Любов Миронова – Добродетели – видео

 

 

МАТЕРИАЛИ

За книгата ни „Добродетели – 35 детски песни с ноти“

За диска с песните „Добродетели“

За обучение на обучители да преподават „Озарени добродетели“

За учебния предмет „Добродетели“

За курса за деца и техните родители „Озарени добродетели“