Педагогически проекти

Тук може да намерите:

Образователни проекти за благоденствието на децата, които през годините развивам, като съм отделяла от личното си време, енергия и средства по собствена воля, с вяра за тяхната фундаментална важност:

 • Обучения на учители – Учителите са ваятели на душата на детето по образ и подобие на Бог. Тъй като от една страна това не е тяхното дете, а от друга се очаква да са специалистите в тази област, е нужно те да са в процес на непрекъснато усъвършенстване ден след ден.
 • Нов образователен модел – Както след феодализма има промени в образованието в контекста на нуждите на индустриалното общество, така и сега има нови нужди и очаквания към образованието от информационното общество в което навлизаме.
 • Свобода на съзнанието – Свободата е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Съотнесено към традиционното образование, което очаква възпроизвеждане на информация без грешка, то изисква цялостно преразглеждане на идеята за централизирано образование.
 • Визионерски срещи – за да може да има промяна е необходима обществена подкрепа, а за това е необходимо да се изслушаме, да се разберем и да съгласим накъде ще вървим заедно. Държави като Ливан и Южна Корея са доказали, че когато се инвестира в децата и образованието много бързо държавата се възстановява и започва да благоденства. Затова визионерски срещи се правят и с поглед към страната и с поглед към образованието.
 • Децата индиго – децата са различни. Не може цел на образованието да е бързо катерене на дърво, когато в него участват рибка, слонче, червей и маймуна. Разнообразието е сила. В човешкото тяло, ако всичките органи са сърце няма да работи. Трябват и бял дроб, и черен дроб. Децата индиго са лебеди в приказката за Грозното пате. Не е целта с лекарства да се притъпят способностите им. Целта е всяко дете да е видяно като душа в малко тяло, която е има мисия и Земята има нужда от нея.
 • Нужди на децата – за да може да се фокусира в мисията си, да е полезно едно дете има нужда от подкрепа на възрастните, да удовлетворяват нуждите му докато порасне и може само да си ги удовлетворява.
 • Хуманни педагогики – В зависимост от философията си съществуват различни педагогически системи. В малка част от тях детето не е обект на образование, а е субект и неговите нужди и индивидуални възможности, цели и крива на развитие имат значение. Наричат се хуманни педагогики.
 • Озарена педагогика – Това е педагогика, която е стъпила на раменете на хуманистите досега и добавя елементи в контекста на съвременните деца и действителност (компютри, претоварване с информация, екранна зависимост, въздействие върху физическото тяло на вълни напр. WiFI, медийна негативна пропаганда…). Добавя темите за размяната на състояния, щадящата тимуса среда, щадящата нервната система среда, щадящата сетивата среда, създаването на среда за израстване, заменяне на науките и класно-урочната система с екипно-практически модел на обучение съобразно телата на човек и взаимовръзките му с другите хора и Природата.
 • Проект на училище – Това е проект на авторско училище, устойчиво за седем поколения напред. Към общност. Като образователен комплекс. Реализиращо нуждите на информационното общество, детето като субект и визията отразена в Озарената педагогика.
 • Озарена детска градина – Това е проект за детска градина, които е реализуемата в настоящата ситуация възможна промяна, съобразена с всички изисквания на настоящата нормативна база. Към общност (фирма или затворен комплекс). С групи за трите вида родители, съобразено с техните цели относно детето, но по хуманен начин, без насилие.
 • Състоянието на майката – Майката е Алфата и Омегата на едно дете. Детето е кръв от кръвта на майката. Плът от плътта на майката. Майчината дума може да е благословия и проклятие. Майката е център на живота на детето до 12-тата му годишнина. После поема бащата. Най-големият дар, които може да даде един баща на детето си е спокойна, топла, любяща майка. Състоянието на майката определя състоянието на детето.