Проект на училище

СМИСЪЛ

В света има ескалирал проблем с образованието на деца, от който произтича и втори проблем с липсата на интелигентни, честни, хуманни личности във всички области на живота.

Разпространена е тезата, че децата не са развити и ние трябва да ги развиваме. Тезата на Любов Миронова е, че децата са добре и техните проблеми идват от възрастните и средата около тях. Затова, в разписания от нея Проект Светлина, преди всичко се поставя фокус върху хармонизиране в двата основни детски социума – семейство и училище. Основната ѝ цел е да се създава среда за израстване.

Индустриалният модел на класно-урочната система е морално и функционално остарял. Любов Миронова дефинира фундаменталната промяна в системата на образование, а именно класно-урочния модел да се замени с екипно-практически модел на обучение.

Любов Миронова разписва Проект Светлина в контекста на съвременните деца и настоящата реалност, с визия за седем поколения напред.

Резултатът, към който се стреми Проект Светлина, по отношение на децата е те да са адаптивни, уникални, личности.

Проект Светлина е разписан на хартия образователен комплекс, които включва архитектурна скица, дейности, ритъм, програма, критерии за оценка на дейността, бюджет, екип, философия, етичен кодекс, взаимовръзки и отношения между елементите. Състои се от училище, комплекс с дейности, работилница, музей, парк, хотел и магазин.

Уникалното на Проект Светлина е, че не са разписани инвентар и традиционните досега интереси, а е разписана цялостна концепция за образование, холистична система базирана на хуманни взаимоотношения между деца, родители, учители, и заинтересовани страни. Един образователен комплекс еталон.

История на Проект Светлина

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

През 2011 – 2012 година Любов Миронова разписва Проект Светлина. Това е проект на авторско училище в контекста на съвременните деца с визия за седем поколения напред. Създадено е като училищен комплекс, за да е устойчиво във времето. Състои се от комплекс дървени къщички за детска градина, начално училище, основно училище, гимназия, музей, хотел, парк, център с работилници, зали за движение и изкуства. Създаден е като архитектурна скица, описан учебен процес, бюджет и системи за устойчивост във времето.

Уникалността на Проект Светлина е съчетание на класически хуманистични образователни елементи с концептуално напълно нови за света, обединени по творчески начин. Целите на учебния процес, разпределението и разходването на времето на детето, подбора на учители, контрола на качеството, подбора на елементи на средата са направени, по начин, които не съществува към момента. Ценността на Проект Светлина е, че е цялостна система, носител на еволюционно развитие. (За разлика, това, което се случва около нас на този етап са промени на парче и закрепяне на „иновации“ към стара система, не непременно помагащи на цялото да работи.) Тепърва предстои заложените идеи в Проект Светлина да се осъзнават и внедряват. Като всяка една система, Проект Светлина е работещ и пълноценен в своята цялост.

Както по времето на телефони с копчета,  iPhone е ново ниво на спиралата, така е и Проект Светлина сега – малък, без компромиси.

Ценност е да разпишеш една теория с мисъл за внедряване. Ценност е да сведеш една теория до работеща устойчива система (енергийно, финансово, екологично, социално…) и да я разпишеш като проект за реализация. Кратко представяне на Проект Светлина.

Proekt-Svetlina

През месеците юни, юли и август 2012 година Любов Миронова прави четири срещи, в които представя проекта. По време на тях участниците търсещи промяна на образователната система го уплътняват с идеите си и му добавят стойност.

16 юни 2012 година – Любов Миронова представя Проект Светлина. Направила е формат, в който хората като са чули вече презентацията на Проект Светлина и неговата концептуална новост за образование, да се замислят по ключовите въпроси в него. Да напишат какво мислят. Да се разделят на отбори и да обсъдят представите си. Отборът да се опита да се обедини по общите теми, да дискутира различните представи. Да се получи диалог. Ето и някои архивни снимки от тази среща на мечтателите.

30 юни 2012 година – Любов Миронова представя по-задълбочено  части от Проект Светлина. По направения от нея формат за обсъждане, споделяне, обединение и диалог се провежда втора среща на реалистите. В нея се търсят нуждите на заинтересованите страни. Ето и някои архивни снимки.

7 юли 2012 година – Любов Миронова представя още елементи от Проект Светлина. По направения от нея формат за обсъждане, споделяне, обединение и диалог се провежда третата среща на критиците. В нея темите са разделени на 13 работни групи и се внася критичен поглед над проекта през тези 13 призми. Ето и някои архивни снимки.

14 юли 2012 година – След като участващите, разделени на тринадесет работни групи, се трудят една седмица, представят резултатите си за уплътняване и приземяване на Проект Светлина. Всички работят на доброволни начала и отделят време и енергия за да се случи промяната в образованието. (NB: Периода 2009 – 2015 година е напрегнато време в което се разписва закон, които да замени Закона за народната просвета). Ето и някои архивни снимки.

След тези четири срещи са проведени още три срещи в стеснен състав за търсене на възможности за финансиране.

През 2013 година Любов Миронова учредява Фондация Родители Учители Деца – ФРУД за реализирането на Проект Светлина. Търси се активно решение за финансиране. Има разговори с кметове, със собственици на богати фирми. Търси се богата общност от родители, за които образованието е ценност. Проектът се възприема като елитарен към този момент и не носещ печалби на инвеститори. Проект Светлина чака времето, когато ще е ясно, че образованието не е бизнес, а е инвестиция в бъдещето. Съпътсващите дейности към образованието са за да има устойчивост, а не за да стане печеливш бизнес. Проект Светлина, чака времето си и своята общност от съзнателни родители.

 

През 2014 година формата за визионерски срещи, визията за промяна на образованието на Любов Миронова и философията на Проект Светлина са публикувани в книгата ѝ Устойчив модел за образование и хармония с децата.

 

  • 23 май 2015 годиана – Проект Светлина и Озареното училище – статия – Списание Алтернатива брой 6