С програма от 1.5 до 6 годишна възраст

Смисъл

Децата в тази възраст синхронизират функционирането на органите и системите си. Нервната система се адаптира и развива постепенно. Например белият дроб трябва да функционира в синхрон с останалите органи и системи в тялото посредством нервната система. Отнема години окото и ръката да се координират добре. Децата настройват ритмичните си процеси като сърдечен ритъм, дишане, сън. Те се настройват и към природните ритми – ден и нощ, сезони и т.н. Затова е ключово важно в детството детето да е спокойно и да играе (да се движи) за да стане това настройване и активиране на тялото хармонично. Детето да е здраво.

В тази възраст се изграждат дневен, седмичен, сезонен и годишен ритъм у децата.

Програма, като носител на ритмичност до 6 годишна възраст е ключово важно да има и да се спазва. Така се подкрепят процесите на изграждане и удвояване на размера на физическото тяло в здраве.

Чрез повтарящите се действия и ритъм от програмата се дава и още едно безценно нещо за детето в тази възраст – увереност, че светът е сигурно място.

Програмата ясно визуализира и към кои области родителите имат афинитет и правят всеки ден и кои изпускат. Така ги стимулира да развиват хармонични личности, да развиват цялостно детето. Например любящ баща на 7 годишно момиче, директор на голяма компания, следварително отбеляза в програмата на Любов Миронова, какво са правили досега и какво не са и се оказа, че цялата тема с природата, ходене сред природа, опознаване на природа отсъства. Детето не е имало досег с природата, а той се изненада. Не се бе замислял.

Програмата е инструмент и за родителите и за учителите. Учителите идват и си отиват, а отговорността за формирането на личността на детето е на родителите и е за цял живот. Затова, училището за родители е ключово важно преди да има дете и в първите четири години от живота му.

История на Програмата за деца от 1.5 до 6 годишна възраст

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ПРЕЗ ОБРАЗ ДО СИМВОЛ

1991 – 1993 година

Любов Миронова преподава английски език в държавна детска градина в квартал Люлин. Системата е за ранно чуждоезиково обучени и през образи се завеждат децата до символния свят. Скоро четиригодишните ѝ ученици свързват изображения с изписана дума и достигат до символите на звуците. Много песни, много игри и смях, много нощи рисуване на учебни табла.

Успехите са големи, родителите щастливи, а в нея остава усещането, че е сложена каруцата пред коня.

 

ДЕЛНИЧНА ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ

с деца от 1.5 до 6 годишна възраст

1999 година

Любов Миронова започва да пише програма за сина си. През 2000 година програмата е готова и влиза в употреба в началото на 2001 година. Програмата е проста и затова работи и се прилага от родители и учители и до днес успешно.

Определени са 12 области, в които родителят (грижещият се за детето), може  да работи съзнателно през работните дни.

1 – музика и танци
2 – игри
3 – човечество, предмети и творения
4 – природа
5 – литература, театър
6 – спорт, движение
7 – моделиране, занаяти
8 – рисуване
9 – здраве
10 – социални навици
11 – училище
12 – кухня, храна

Програмата е за 22 дни т.е. за работните дни в месеца. Събота и неделя детето е в ритъма на семейството и си почива.

Пред дейностите за деня е поставен код на областта от която е. Например:

2/ разглеждаме снимки – стари и нови – припомняме си хора и случки от живота на семейството ни

Числото две означава, че това е дейност, която правим като игра за деня (виж по-горе списъка с областите). Правим го за минута, две, докато детето има интерес. Винаги разказваме интересна история. Така всеки месец т.е.12 пъти в годината ще надникнем в старите албуми. Ако детето ги разглежда с баща си ще има едни истории, с баба си други.

Програмата е успешно апробирана седем години.

2008 година – Програмата е публикувана на страницата на детския център на Любов Миронова – Виолетовата жаба през 2008 година и достига до родители и учители в цялата страна.

2014 година –  Делничната програмата за родители е публикувана в книгата на Любов Миронова Устойчив модел за образование и хармония с децата.

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА

2009 година

Програмата е създадена през 2009 година от Любов Миронова.

 • Разработена е за здрави деца, които често се диагностицират, като хиперактивни, неспособни да концентрират вниманието си, много чувствителни, силни индивидуалности …
 • Специално в нея се създават равни условия за развитие на левичарите
 • Създадена е на всички канали на комуникация: и визуалните, и аудио възприемащите и кинестетичните деца

Програмата е публикувана на страницата на детския център на Любов Миронова – Виолетовата жаба през 2009 година и достига до родители и учители в цялата страна.

2014 година – Програмата за работа с деца в детската градина е публикувана в книгата на Любов Миронова Устойчив модел за образование и хармония с децата.

 

ВИЗИЯ

2009 – 2014 година

През 2009 – 2010 година Любов Миронова разписва цялостна визия за промяна на образователната система в контекста на съвременните деца. Представя я под формата на лекции в цялата страна. Една от тези лекции от 15 юли 2010 година е налична в YouTube канала ѝ под формата на 18 видеа. Изключително ценна e и към настоящия момент за гледане. Любов Миронова представя тази визия и я дава като файлове и материали на хартия на работните групи, които готвят промените в Закона за народната просвета.

През 2010 – 2011 година Любов Миронова прави визионерски срещи в цялата страна за промяна на образователната система. Създала е формат с който хората водят диалог за промяната на образователната система и проектират споделеното си бъдеще заедно по значим начин. Тук има впечатления от такава среща във Варна-анонс

На 11 март 2011 година като своеобразен финал на този процес в Хотел Хилтън се прави среща с над 500 участника, в която те по създаденият от Любов Миронова формат провеждат диалог за бъдещето. Тази среща се случва благодарение на месеци доброволен труд на екип от будители приютен от Цветелина Стоянова. Любов Миронова представя визията си за промяна на образователния модел наред с още десет вдъхновяващи лектори.

През 2011 – 2012 разписва Проект Светлина. Това е проект на училище в контекста на съвременните деца с визия за седем поколения напред. Създаден е да е устойчив във времето. Състои се от комплекс дървени къщички за детска градина, начално училище, основно училище, гимназия, музей, хотел, парк, център с работилници, зали за движение и изкуства.

През месеците юни, юли и август 2012 година Любов Миронова прави поредица от срещи, в които представя проекта. Десетки хора търсещи промяна на образователната система го уплътняват с идеите си и му добавят стойност. В тринадесет работни групи участващите се трудят, отделят време и енергия за да се случи промяната в образованието. (NB: Периода 2009 – 2015 година е напрегнато време в което се разписва закон, които да замени Закона за народната просвета)

През 2013 година Любов Миронова учредява Фондация Родители Учители Деца – ФРУД за реализирането на Проект Светлина. Търси се решение за финансиране. Има разговори с кметове, със собственици на богати фирми. Търси се богата общност от родители, за които образованието е ценност. Проектът се възприема като елитарен към този момент и не носещ печалби на инвеститори.

През 2014 година формата за визионерски срещи, визията за промяна на образованието на Любов Миронова и философията на Проект Светлина са публикувани в книгата ѝ Устойчив модел за образование и хармония с децата.

 

ПРОГРАМА ЗА КООПЕРАТИВИ

В периода 2018 -2020 година Любов Миронова консултира кооперативи по отношение на средата и програмата. Обучава работещите в кооперативите учители.

През 2019 година на база близо тридесет години изследване на педагогическите системи и нуждите на съвременните деца разписва Озарена програма за развитие на деца до 6 годишна възраст.

 

ПРОЕКТ ЗА ОЗАРЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА

В наши дни на практика повечето частни детски градини, ако въобще са регистрирани, са регистрирани като детски центрове. По друг начин казано, изглежда, че има много частни детски градини, но на практика повечето са регистрирани като детски центрове и работят на ръба на закона. За разлика от детската градина, детските центрове и кооперативи работят без строги изисквания за квадратни метри площ на дете, изисквания към храна, сън, ритъм и програма.

Детска градина е място, което се изгражда в ограниченията на строга нормативна рамка, даваща ясни указания във всички сфери на отглеждане на детето, включително и по теми като как се прави айран.

2019 – 2020 година

 1. След като години наред преподава сравнителна педагогика и се задълбочава във философията, намеренията, целите на различните педагогики Любов Миронова вярва, че няма една най-добра педагогика за всички деца.
 2. През годините докато води училището си за родители, тя наблюдава типажите родители и техните очаквания.
 3. Изследва възможностите в консервативна образователна система като настоящата, как може да се направи детска градина според амбициите на родителите без да се вреди на деца.
 4. Учебно заведение се прави към общност на регионален, етнически, служебен или по интереси принцип. Например училище за село Баня, или за еврейската общност, или за служителите на фирма VMX или на IT специалисти новатори.

Така се получава формулата ѝ

 1. Различни педагогики за децата
 2. За различните групи родители
 3. В рамките на закона и нормативната база
 4. Към общност

През 2019 година докато води едногодишен мениджърски курс за ръководството на една от най-големите в света IT  компании ги моли да направят заедно детска градина. От времето когато Любов Миронова е била управител в сектора все така си има недостиг на кадри с 10% и една детска градина би била сериозно конкурентно предимство за привличане на специалисти. Има интерес.

В рамките на 6 месеца интензивен труд на хартия е родена уникална детска градина, вкл. като оразмерена пълна архитектурна схема, обзавеждане, бюджет и педагогически програми. Отчетени са типажите родители и техните нужди. Майсторството е, че целите им са организирани така да се постигнат най-щадящо за децата. В детето е инвестирано така, че да е здраво и успешно както в началното училище така и като личност. Няколко педагогики са събрани под един покрив и е помислено за различните деца и като темпераменти и като възможности и като интереси. В различните групи книгите, креватите, дневният ритъм, цветовете, мебелите … са различни, така че децата с подкрепата на средата да се развиват хармонично.

С цялата тежест на 13 години опит като финансов контролер и майсторство в областта на бюджетирането Любов Миронова е изяснила, че детската градина (ако е детска градина, а не детски център) не е бизнес.

Инвестиция за построяване на сграда съобразно държавните изисквания и поддържането на персонал от личности, които са майстори в педагогиката и са ролеви модели, които децата ако изкопират като ценности и поведение, гледката ще е приятна е скъпо начинание.

В този смисъл бюджета показва, че качествена детската градина на този етап може да се случи, като част от жилищен комплекс или като част от строеж на бизнес сграда на компания и няма да е самостоятелна финансово. Таксите на родителите биха покривали заплатите на учителите и режийните разходи т.е. не биха върнали инвестицията и не биха покрили ремонта и поддръжката на инфраструктурата.

Любов Миронова е представила сравнителен анализ с бюджетите на няколко държавни детски градини в София и страната.

Като се има предвид пандемията, като тема от 2020 година се търси компания, която ще строи сграда и е готова да има пропуснати ползи от част от първи етаж за да има детска градина за служителите си. Готова е да допълва бюджета на детската градина със средства за ремонти и поддръжка на помещенията, както и да поеме цялата административна тежест по теми като пожарна, GDPR…  и каквото се появява с времето. Озарената детска градина си чака осиновител, за които ще е несъществен разход, визионер с размах и желание да е най-добър в света в област, в която повече от всякога погледите са насочени.

За връзка 0884 565 978 Любов Миронова.