Избор на книги за деца

Смисъл

Когато четеш книга, развиваш качествата на ума си. Умът трябва да прекодира символите букви в образи. Трябва да визуализираш тези образи. Да ги изградиш и видиш с вътрешното ти зрение. За всичко което прави лявото полукълбо, скоро роботите ще са в пъти по-успешни от нас. За тях има резервни части и работят по 24 часа без прекъсване. Единственото с което може да се конкурираме с тях на пазара на труда са функциите на дясното полукълбо и най-вече с една от тях въображението.

Ключово важно е децата да се държат далече от екрани и да им се разказват ден след приказки, точно за да могат да развият тези качества на ума. Да могат да конструират бъдеща реалност с въображението си. От първи до дванадесети клас децата трябва да се научат да превръщат тази изградена във вътрешния свят визия, в разписани проекти и с воля и действия да материализират.

Книгите в различните възрастови групи се използват като средство, като цел, като материал, като продукт. Изключително важно е родителят да е наясно, в коя възрастова група, какви книги да подбира и за какво да ги използва.

Правилото което преподавам, е книгите за четене се подбират да развиват съзнанието на детето в реда на развитие на съзнанието на човешката цивилизация. (най-вероятно Рудолф Щайнер някъде го е казал/написал с подобни думи, макар в разговори с представители на Валдорфската общност идея да си нямат за това правило).  Пиша неговото име, защото зад това, което той препоръчва като книги стои този код.

За това какви книги да се използват и за какво, какви книги да се четат на деца от 0 до 3 годишна съм отделила един ден от курса за родители с деца от 0 до 3 годишна възраст.

За това какви книги да се четат на деца от 4 до 6 годишна възраст съм отделила един ден от курса за родители с деца от 4 до 6 годишна възраст. В този курс един ден е отделен да уча родителите да подготвят приказка и да я разказват по значим за детето начин.

МАТЕРИАЛИ И СТАТИИ

Книги за родители и учители от Любов Миронова

108 приказни истории, с които Любов Миронова е приспивала своето дете

Видео:

Статии:

Бележки: