Ползата от четенето на приказки

Важно е да се четат приказки на децата, защото така се развива въображението. То е като фитнес за ума. Колкото повече се чете и детето само създава картини, толкова в него се развива умението да изгражда вътрешни образи. Способността за създаване на ясни вътрешни картини е основата на многовариантните решения, изобретателността и творчеството.

Четенето на приказки спомага децата да развият вербална памет или да запомнят това, което им казват околните.

Приказките са код носител на добродетели, спомагащ децата да преодоляват злото, да се разграничават и да избират.

Приказките помагат да се преодолява емоционалното напрежение. Те тренират емоционална устойчивост.

Приказките спомагат за стабилна вегетативна нервна система, или т.нар. витално сетиво, овладяването на сетивото на живота.

Човек може да мисли само неща, за които има дума и съответно, човек не може да мисли за неща за които няма дума. Чрез много четене на приказки се създава речников апарат у детето и се подготвя умът му да започне да мисли самостоятелно.

„Ако искате децата ви да станат умни, четете им приказки. Ако искате да са по-умни, четете им повече приказки“ – Алберт Айнщайн.