Озарена педагогика

СМИСЪЛ

Педагогиката е наука за възпитанието и обучението за децата, която ги подкрепя да станат самостоятелни хармонични личности.

Съществуват различни педагогики, които имат различна представа, какво трябва да знае, може и цени една личност на 21 годишна възраст. Те използват и различни методи и принципи.

Любов Миронова не вярва, че има една най-добра педагогика. За различните деца трябва различна педагогика. До върха на планината се достига по много пътища.

Индустриалният модел на класно-урочната система е морално и функционално остарял. Любов Миронова дефинира фундаменталната промяна на системата на образование, а именно класно-урочния модел да се замени с екипно-практически модел на обучение.

Така вече десет години разписва цялостна система за образование на деца наречена от нея Озарена педагогика.

Любов Миронова разписва педагогическа система, която е нарекла Озарена педагогика в контекста на съвременните деца и настоящата реалност. Основната ѝ цел е да създава среда за израстване.

Резултатът към който се стреми Любов Миронова, чрез Озарената педагогика и материалната ѝ форма образователен комплекс описан в Проект Светлина, са децата – адаптивни, уникални личности.

Защо пък още една педагогика?

Светът се променя и педагогика също би следвало да се променя. Ако Щайнер, Пиаже, Монтесори, Дънов, Френе, Сухомлински … сега са живи, педагогиките им биха била съобразени с наличието на компютри, екранната зависимост, WIFI замърсяване, наличието на химикали в храната, обездвижването, внушенията през реклами и особеностите на времето ни. Те са умрели, а педагогиката трябва да се движи напред в  контекста на съвременните деца.

Да дописваш педагогиката на такива имена е като да дописваш произведение на Моцарт.

Любов Миронова търси система, модел, педагогика, която да е в контекста на съвременните деца. Изучава задълбочено философията на различните педагогики. Причините авторът им да ги създаде така. Контекста на историческото време. Интересува се съвсем целенасочено, да се направи училище за деца родени с разширено съзнание, наричани от възрастните „индиго“ за улеснено търсене в интернет. Такава система няма. Децата „индиго“ имат нужда от повече. По аналогия на приказката Грозното пате, дори духовни педагогики като Валдорфската, не са уместни за отглеждането лебеди в България.

Стъпвайки на раменете на хуманистите педагози преди себе си, през годините сглобява елементите на нова педагогическата система, която тя нарича Озарена педагогика.

ДОТУК ОТ ПЪЗЕЛА Е ГОТОВО

Голяма част от Програма за деца от 1.5 до 6 годишна възраст, Програмата за детска градина, Проект Светлина, Програмата за развиване качествата на ума, Метод Миронова са публикувани в книгата на Любов Миронова – Устойчив модел за образование и хармония с децата.

СТАТИИ

 

  • 25 април 2015 година – Озарено училище – видео Новите и действащи алтернативи в образованието Середнидипити

  • 23 май 2015 годиана – Проект Светлина и Озареното училище – статия – Списание Алтернатива брой 6

 

 

  • 10 юли 2016 година – Озарена педагогика – аудио – Аларма Радио Христо Ботев

ПЕДАГОГИКА

Думата педагог идва от гръцки език и е съставена от думите „дете“ и „водене“ т.е. детеводител.

Така думата педагогика, означава буквално „детеръководство“ или ръководство на детското развитие.

Основните дялове на педагогиката са:

  1. общи основи
  2. теория на възпитанието
  3. теория на обучението (дидактика)

Педагогиките се различават една от друга по философията си, принципите, методите и целите си.

В зависимост дали на детето се гледа като обект за обучаване или като на субект, личност, педагогиките се делят на традиционни и хуманистични.

СИСТЕМА

Ако се вземат най-красивите очи, най-красивият нос и най-красивите устни, няма да стане най-красивото лице.

Ако се вземат най-добрата видеокарта, с най-доброто дъно, най-добрата памет, няма да стане най-добрият компютър. (частите може да не са съвместими, да няма драйвъри…)

Ако се вземе нещо хубаво от педагогиката на Мария Монтесори, с нещо хубаво от сугестопедията на проф. Лозанов, с нещо хубаво от педагогиката на Рудолф Щайнер няма да се получи добра педагогика.

Това е така, защото и лицето и компютъра и педагогиката са системи. Една система работи оптимално, ако има хармонично благозвучие между елементите.

Това е и причината „много чели родители“ оттук и оттам на шест – седем годишна възраст да имат деца с видими щети. Това е причината много учители, взели се за иноватори да са си откровено вредни.

Прекрасно е да се правят иновации с времеви хоризонт седем поколения напред. А ако не може седем поколения, то поне да е с 21 години напред, така че да има минимум щети върху децата. Хоризонт е необходим и системно мислене.

Какво е общото между монтесори градина, в която с кубчетата от розовата кула се строят самолетчета, валдорфска градина в която се дават моливи, слънчева градина, в която ядат свински кюфтета на обяд и сугестопедична, в която работят на фона на народна музика?

Общото е невежество. Използване на име зад, което не седи съдържание. Чипс педагогика. Една най-обикновена измама. Показва пълно неразбиране на труда на създателите и счупване на философията и смисъла на педагогиката.

Ако искаш да правиш педагогика по метода на Мария Монтесори, но ти е хрумнало, че искаш да има по няколко учебни материала от вид, тогава не се кръщаваш Монтесори детска градина, а например Детска градина с елементи от педагогиката на Мария Монтесори.

Ако искаш да правиш Валдорфска детска градина, в която децата да работят с лего, може да си сложиш табела Детска градина с елементи от Валдорфска педагогика.

И първата и втората ще постигнат нещо, различно от това, за което създателите са направили системите си.

(NB: Превод, за читатели специалисти в други области.
  1. Професор Лозанов, с помощта на енцефалограф изследва, с кои музикални произведения ума на човек е в алфа състояние. (Алфа вълните (α-вълни) имат честота от 8 до 13 Hz (най-често около 10 Hz) и амплитуда от 20 до 100 μV. Т). Така съставя списък от произведения, които да са фон на образователния процес. Хармонизирайки се с тях и следвайки стъпките на учебния му процес, човек успява да научи многократно по-голям учебен материал, за кратко време.
Ако се пусне народна музика, както и да се следват стъпките на учебния му процес, нищо няма да се случи, защото умът не е на нужната честота за да се задвижат процесите.
Малкото камъче обърна колата. Системата вече не работи.
  1. Рудолф Щайнер иска да даде на детето време да развие физическото и етерното си тяло, естествено, със собствения му ход, като премахва всички изкуствени стимули за това вкл. остри предмети хванати с три пръста (палец към показалец и среден пръст ни отличава от другите животински видове и е функция на кортекса). Като не дава моливи на деца до седем годишна възраст, а уханни плочки с пастели от восък, той подкрепя тази цел, но и още една. Учи децата да задържат поривите си, да чакат. Това е друга функция на кортекса. От детската среда са премахнати всички правилни форми и неприродни цветове. Детето е поставено най-близко до природното естествено развитие, за да се движи със собствения си ход интелектуално без стимули. Няма интелектуализация и екрани. Азът е максимално забавен, за да може да се изгради тялото на детето в здраве.
Ако се  дадат на децата моливи и започнат да пишат, то нищо от учебният му процес няма да работи и дейностите и упражненията ще стоят неадекватно на нуждите на вече силно Азово дете. Умът, като най-голям консуматор на енергия ще поглъща енергията, необходима на детето да извае физическото и етерното си тяло в здраве.
  1. Мария Монтесори забелязва, че децата имат способност да се концентрират. Създава учебни материали (не играчки), с които децата да учат (не да си играят). Учител дава ясни инструкции и като еталон ролеви модел извършва демонстрация на манипулирането пред детето. Научава го да го прави с точни и прецизни движения в определен ред. Детето с подражателните си сили го копира. Един учебен материал е само за постигане на едно умение. Ако се учат форми, не се учат и цветове. Когато детето е усвоило с лекота манипулирането с един материал, то е усвоило и умението заложено в него.
Ако не децата се дават учебните материали за играчки, то тогава цялата идея за концентрация на вниманието, ред и последователни действия след инструкции и бърз качествен резултат на умение за цял живот изчезва. Децата, как да направят разлика кога с учебния материал учим и кога си играем?
  1. Петър Дънов вярва, че за да се доближим до духовната си същност не трябва да убиваме и ядем животни. Последователите му на база записаните му лекции правят в момента детска градина и училище. Нарекли са разбирането си Слънчева педагогика. Целият смисъл е да се следва учението на Петър Дънов по пътя към духовно израстване.
Сервирането на свински кюфтета на обяд, е против първопричината за съществуване на учението на Петър Дънов.
Четири невинни неща да сменим музиката, да дадем моливи, да дадем на децата да си играят с кубчета и да сервираме кюфтета, всъщност счупват системи и превръщат всички други действия в тях неадекватни и бутафорни. Първоначалният замисъл и първопричина на съществуване на педагогиката не може да се реализира. Малките камъчета обръщат каруцата.)

 

Ако човек вярва, че познанията му по педагогика позволяват да създаде сам система с философия, принципи, методи и цели я разписва, сравнява я с другите системи, апробира я, като известява родителите и децата, че това е експеримент. Най-добре е да се заеме с тази дейност, като е изучил поне няколко педагогически системи и е отгледал едно дете. Да може да сравни, да е преживял.

ОЗАРЕН

Думата озари по отношение на човек е в смисъл на „просветна му“, „разбра го“, „осъзна го“.

Думата озарен по отношение на предмет е в смисъл на „докоснат от слънчев лъч“. Не е слънце, но е докоснат.

В този смисъл Озарената педагогика, която Любов Миронова разписва, е докосната от слънчев лъч духовност и води децата не към трупане на знания, а през опит към осъзнаване на действителността и вникване в живота.

Път за по-осъзнато присъствие в краткото ни време на Земята.

Онлайн речник  rbe.chitanka.info:

ОЗАРЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.озаря̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех.
1. Поет. Силно осветявам, заливам с ярка светлина (заря) нещо или някого. Сегиз-тогиз трещи гръмотевица и светкавици озаряват кръгозора в дъното. Ив. Вазов, Съч. ХХ, 148. Големи огньове се издигнаха на поляната и озаряваха наоколо гората, прилична на грамаден декор от невиждана по размери сцена. Ем. Станев, ПЕГ, 86. Мама ме взима полекичка в прегръдките си.. коленичи пред куностаса, дето запаленото кандило озарява образа на Света Богородица. Т. Влайков, Пр I, 81. Озаряват небето ракети / и пожари обхващат града. Н. Вапцаров, Избр. ст 1946, 114. Слънчевите зари едва можеха да пробият тия многолистни дървета и да озарят със светлината си тук-там зелената равна морава. Ил. Блъсков, ИС, 97.  Обр. Ще доде пролет красна, тиранинът ще падне; безценната свобода и нас ще озари. НБ, 1876, бр. 56, 220.
2. Прен.За чувство, преживяване и под. — правя някого или нещо оживено, одухотворено, просветленоМузиката го озаряваше и преобразяваше. Ст. Даскалов, ЕС, 307. Майката на Яворов е същественото негово упование.. Тя озарява и топли душата му. М. Кремен, РЯ, 140. Божествена усмивка озари всичкото ѝ лице, когато ме видя че влязох. К. Величков, Н, 1884, кн. 7, 574. Ту искра сърце ми озарява, / ту мрачи го мътен дим. Д. Дебелянов, С 1946, 49.
3. Прен.За мисъл, идея и под. — внезапно, изведнъж възниквам и просветлявам съзнанието на някогоЕдна щастлива мисъл озарява двамата делегати. Те решават един от тях да замине за Манчестер,.. дето може би ще намерят по един или по друг начин изход от мизерното положение на скитници. К. Величков, Събр. съч. VIII, 282. Припомням си за теб — / и чудна светлина свест мътна озарява. К. Христов, ИБ, 44. Продължително и търпеливо вадил и чакал астрономът: всяко затмение с точност наблюдавал и обстоятелствата, които го придружавали записвал, докато най-после мракът захванал да се разсейва и заря от светлина озарила негова ум. Д. Витанов, НС (превод), 35. озарявам се, озаря се страд. Скоро разбуденото село се озари от жълточервените пламъци на пожара. Ст. Дичев, ЗС II, 624. — Ах, Райне, не можеш си представи колко съм щастлив — каза той и лицето му се озари от радостна и малко свенлива усмивка. Ем. Станев, ИК I и II, 207.


ОЗАРЕНА ПЕДАГОГИКА

 

Любов Миронова от 2011 година бавно разписва педагогическата си система – Озарена педагогика.

Тя е мост между традиционният класно-урочен модел и духовна педагогика като например Валдорфската или Християнската. Един път по който хората естествено да израстват, със собственото си темпо да достигнат до по-високо ниво на съзнание.

  

БАЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОПИТ ЗА ОЗАРЕНА ПЕДАГОГИКА

От една страна: Защо пък точно тя? в света на „Не е важно аз да съм добре, важно е Вуте да е зле!“

От друга страна: Кой, ако не аз? Кога, ако не сега?

Любов Миронова прекарва голяма част от детството си в четене на книги. Има упорството във време на социализъм и на ограничения по местоживеене да се сдобие с читателски карти в пет библиотеки вкл. Софийска градска библиотека и Националната библиотека. Прекарва на подовете им с дни да чете книги, които не могат да бъдат изнасяни.

Любов Миронова държи изпити по математика и география и е приета в Националната природо-математическа гимназия Любомир Чакалов с профил география и геология. Имала е честта и удоволствието да учи основи на геологията с г-н Ласкло Клайн, палеонтология и кристалография с проф. Христо Пимпирев, география с г-жа Вергиния Ялъмова, икономическа география с доц. Люсила Цанкова.

Държи изпит по география и е приета да следва в УНСС (тогава ВИИ Карл Маркс) профил счетоводство и контрол. Дипломната ѝ работа е в областта на годишното счетоводно приключване. Дипломира се като магистър икономист.

Докато следва работи две години като преподавател по английски език в държавна детска градина в София.

Тринадесет години е елитен главен счетоводител, финансов контролер и CEO предимно в IT представителства. Професионалист и перфекционист. Влага много време и енергия в развитие на хората от екипите си. На подчинените си счетоводители дава солидна основа като знания, финансова култура и прецизен процес в подкрепа на последващите им успешни кариери.

Като човек, имащ в главата си ясна картина за финансовите процеси, пътя на документите и ролите на хората в екипа, с лекота внедрява през годините в различните компании над 10 счетоводни софтуера, като Sage Accpac, Universum, Quick Books Pro, Peach Complete Accounting, Work Flow, Account Edge.

Тези тринадесет години са изпълнени с бизнес тренинги, курсове по самоусъвършенстване, много пътувания по света и четене.

Следват 13 години като бизнес треньор и консултант. Любов Миронова обучава мениджъри от различни компании да управляват хора и ресурси. Създава система от упражнения, с която помага на клиентите си да си подреждат мислите си по дадена тема, да дефинират визията, мисията, целите си. Води процеса на създаването или актуализирането на  корпоративната идентичност на организация. Така сама финансира каузата си за промяна на образователния модел и създаването на училище за будните деца. За делата ѝ за благоденствие на децата харчи лични средства, а не обществени.

В този период завършва двегодишна следдипломна квалификация в СУ Климент Охридски и получава учителска правоспособност по икономика, магистърска степен по Предучилищна педагогика от СУ Климент Охридски, магистърска степен по Начална педагогика от СУ Климент Охридски. Преминава през тригодишен курс по Валдорфска педагогика. Завършила е още няколко курса по Валдорфска педагогика. Завършила е курс по основи на педагогиката на Мария Монтесори. Един от десетте ученика на проф. Лозанов, които той е обучил преживе в град Сливен на Сугестопедия.

В този период активно обучава възрастни (мениджъри, учители и родители), преподава на студенти в УАСГ, на ученици в гимназия и на деца от 6 до 12 годишна възраст в детския си център.

Уникалност при Любов Миронова е, че е сред най-езотеричните лектори в академична среда и сред най-практичните лектори в езотерична среда и като асансьор се движи между тези два светогледа и внася холистичен поглед към действителността.

Уникалност е и че преподава и работи успешно с деца до 6 годишна възраст, с ученици, студенти и възрастни. Създава програми, в които възрастни и деца учат заедно, като процеса е полезен и интересен и за двете страни.

Много хора откриха и закриха училища. Още повече в невежеството и безпринципността си, си правиха експерименти с деца, нанасяйки щети за цял живот на невинни.

Когато си ваятел на душата на невинен, се изисква отговорност, професионализъм и непрекъснато личностно развитие.

Любов Миронова разписва бавно Озарената педагогика с визия за седем поколения напред. За една октава време.

Скоростта е важна, когато посоката е вярна!

 

Курс по Озарена педагогика за професионалисти работещи с деца от 3 до 7 годишна възраст – Озарена педагогика – випуск 2024