Азбука и символен свят от 7 годишна възраст

Смисъл

Буква е символ, с който се изразява звук. Възможно е няколко букви да изразяват един звук или няколко звука да са обединени в една буква.

За да се свърже звука с изображението му (буква) е добре да има преход от визуален образ към стилизиран символ.

Азбуката по-долу е проект, над който Любов Миронова работи вече близо 8  години от 2007 до 2015 година. Идеи за давани от учители по време на обученията им, които Любов Миронова води. Някои идеи са изпратени като мейл. Специална благодарност към Екатерина Влахова.

Целта е звук да се свърже с дума, като са спазени две условия.

  1. Първото условие е думата да започва със същия звук.
  2. Второто условие е формата на думата да съвпада с формата на буквата.

Например: О- овал, О- орех, О – обръч. Хем първата буква е „О“, хем, ако нарисуваме орех има формата на буквата „О“. Така през образа детето стига до стилизираната форма.

Буквите се асоциират и с цвят. До всяка буква е сложен кръг с цвят –  от червено до бяло.

Подобен подход към изучаване на буквите е залегнал във Валдорфската педагогика и там е добре теоретически изяснен относно латинската азбука.

Проектът не е готов. Споделям ви етапа на който е, за да го ползвате.

Важното е до символният свят да се достигне плавно, като се премине през образ, така че детето да може да съгради необходимите му познавателни процеси и връзки в ума.

 

NB: Преди да се стигне до темата със символите детето трябва да е осъзнало звуковете и да е развило фонематичен слух

  • Във Валдорфската педагогика звуците се изразяват от детето чрез движение – танц в направление наречено евритмия
  • В държавната образователна система децата се запознават със звуците чрез модели на думи в предучилищна възраст
  • Това, което често грешат преподаващите звуци родители е, че изговаряйки звук добавят „ъ“. Вместо „М“ изговарят и учат детето, че звукът е „МЪЪЪЪЪЪЪЪ“. След това детето става ученик и чете „мъамъа“, вместо „мама“  и пише „рка“ вместо „ръка“. Това, което Любов Миронона препоръчва за неспециалисти е да учат с децата гласните свързани с движение и след това срички. Така няма да има посяти грешки. Например от кокошка как казва КО-КО-КО, до КО-ЛА, КО-ЗА, КО-РА, КО-ГА, КО-ЖА…
  • За разлика в метода на Мария Монтесори се тръгва първо от тактилно осъзнаване на символа, писане и после осъзнаване на звука
  • За разлика в Сугестопедията детето запомня как се изписва цяла дума като картинка и след време достига до звуците. Тук е от образ дума към символ дума

Подходът от образ към символ е избран и е разписван по-горе, защото е най-фин и работи. Символите се разкриват пред детото като красиво приказно вълшебно приключение, в което то плавно навлиза.