Курс по сравнителна педагогика

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

6 часа

СЪДЪРЖАНИЕ

Относно обучението и възпитанието на деца до 12 годишна възраст ще се разгледат темите:

  • Доиндустриален, индустриален и информационен период на образованието
  • Основни разлики между различните философии за образование
  • Исторически и личен контекст, в които са ги създали авторите им
  • Силни страни на Валдорфска педагогика, Монтесори педагогика, Реджио-Емилия педагогика, Сугестопедия, Демократично образование, Озарена педагогика.
  • Как да изберем подходяща педагогика за детето ни?

ЗА ЛЕКТОРА

"Любов Миронова от 2008 година помага на родители и учители да създават най-добри условия за хармоничното развитие на децата около тях. Магистър предучилищна педагогика. Магистър начална педагогика. Дипломиран учител по икономика. Завършила курсове по Монтесори педагогика, Валдорфска педагогика и Сугестопедия. Била е хоноруван преподавател в Националния институт за обучение на директори в областта на образованието. Води одобрени от МОН курсове за повишаване квалификацията на учители, също така училище за родители и годишен курс по Добродетели за деца.

Онлайн могат да се намерят множество нейни книги, статии, лекции и участия в предавания за съвременните деца и родителството по значим начин."

ЗАЩО?

Нищо практическо не е ясно без смисъла и принципите си и обратното.

Всяка педагогика е подходяща за определени деца и постига определение цели. За други не е подходяща.

Най-важна е философията на педагогиката. От нея следват:

  • Средата
  • Програмата
  • Учителите как се подбират и как се развиват
  • Резултатът - какви хора се формират

КАКВИ СА МОИТЕ ОБУЧЕНИЯ?

Качествени и приложими. Обобщаващи най-важното по темата. Структурирани и подредени. Информацията е поднесена просто, кратко и ясно. Използват се реални казуси, работи се в малки групи, насърчава се споделянето и дискусиите.

МАТЕРИАЛИ

Видео лекции, презентации в PPT и статии от 22-ма лектори за Валдорфска педагогика, Монтесори педагогика, Демократично образование, Озарена педагогика, Синергетическа педагогика, Слънчева педагогика и Сугестопедия на Форум Хармония с децата - Творци на хуманна педагогика.

ИНФОРМАЦИЯ

Други курсове може да видите тук

За повече информация се обадете на телефон 0884 565 978 или пишете на имейл contact@lmironova.com

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

Ако желаете да получавате веднъж в месеца писмо с новини и програма за обучения можете да се абонирате тук