Индивидуални консултации

Медиацията е бърз, поверителен способ за решаване на спорове.

При невъзможност за медиация (напр. другата страна отказва да участва) е препоръчителна консултация по спора.

В нея като медиатор ще ви асистирам да изведе същността на спора, интересите ви и примерните възможности за решаване на този спор. Така подготвени може да продължите да търси решение по-адекватно и целенасочено.

Подобна консултация е подходяща и като подготовка за предстояща трудна среща.

Също и когато усещате, че напрежението и емоциите ви пречат да поставите интересите и нуждите си на преден план.

Процедурата по медиация е процес на изследване на интересите. Когато те бъдат идентифицирани и подредени по важност, е лесно да се търсят варианти за решения и споразумение.

Вече 28 години в мениджърската и консултантската си практика асистирам на хората да си решават мирно споровете.

Вписан медиатор съм в Единния регистър към Министерството на правосъдието. ­

Също така съм и IMI Qualified Mediator

Ако имате спор,

за който имате нужда от професионална асистенция да решите  може да се свържете с мен на contact@LMironova.com или да позвъните на 0884 565 978.