Медиация при политически спорове

Медиацията

е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Медиацията при политически спорове се използва когато има:

  • Вътрешнопартийни спорове
  • Спорове между коалиционни партньори
  • Междупартийни спорове

Целта е тези спорове да се решат конструктивно, да се достигне до споразумение, в което и страните да са удовлетворили интересите си и да запазят добри дългосрочни взаимоотношения, без да се стига до съд или агресия.

Цел е сближаване на позициите на партиите, за постигане на проекти с обществена полза и въвеждане на нови значими за бъдещето на нацията политики.

При политически спорове членове на партии могат да имат поверителни индивидуални сесии. С асистенция на медиатор да дефинират интересите си, приоритети им, както и възможни сценарии на решения.

Нормативна база

  • Закон за медиацията.
  • Наредба № 2 от 15 март 2007 г.
  • Директива 2008/52/ео

Вече 28 години в мениджърската и консултантската си практика асистирам на хората да решават мирно споровете си. Като богат на идеи човек, с лекота асистирам на клиентите да намират творчески решения и варианти.

Вписан медиатор съм в Единния регистър към Министерството на правосъдието.
Също така съм и IMI Qualified Mediator
Член на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения.

Ако имате спор,
за който имате нужда от професионална асистенция, за да го разрешите, може да се свържете с мен на contact@LMironova.com или да позвъните на 0884 565 978.