Предимства

на медиацията пред съдебния процес

Медиацията е поверителна, справедлива за двете страни, много по-евтина и в пъти по-бърза от съдебния процес.
Страните САМИ са достигнали до споразумение, формализирано със спогодба, в процес, воден от медиатора.

Любов Миронова – МЕДИАТОР
№ 20 2011 1903 в Единния регистър на медиаторите
Тел. + 359 884 565 978