Posted on

Медиация по спорове между съдружници. Раздяла на съдружници. Бизнес медиация

18 юни 2021

Ако съдружникът ми ме дразни, напряга ме, имаме нагнетен спор с него мога да:

  • Да си премълчавам и някой ден, като избухна по даден повод да му стоваря натрупалите се думи
  • Да го отбягвам и да си движа нещата, като го прескачам
  • Да си кажа и ако не разбира сам да си е виновен
  • Да направя скандал за да привлека вниманието му
  • Да настроя служителите на моя страна
  • Да го обработвам през някой общ приятел
  • Да се разделя с него
  • Да наема адвокат и да заведа дело срещу него
  • Да потърся проблема в себе си
  • Да наема специалист по разрешаване на спорове (медиатор), които да ме консултира как да си подготвя разговора с него, по начин запазващ дългосрочно добрите ни взаимоотношения и да разреша ситуацията.

Ако последният вариант ви се струва да е вашият, потърсете медиатор, които има професионални познания в областта. (Ако спорът е строителен, медиаторът трябва да има опит в строителството, за да разбира термините на разговора и да може да задава смислени въпроси. Ако спорът е между съдружници, съответно медиаторът трябва да е бил съдружник или управител, да разбира от бизнес, за да е адекватен на тематиката). С помощта на този медиатор може бързо и конфиденциално да решите конкретния спор.

Най-добре е да влизате подготвени в трудните важни разговори със съдружника си, така че енергията ви вместо в спорове, бързо и ефективно да се насочи към общия ви бизнес интерес и просперитет.

Консултация с медиатор, в най-честия случай, струва в порядъка от 60 до 100 лева на час. За няколко часа може да направите индивидуална консултация и да се подготвите за труден и важен разговор със съдружника ви.

Ако е дошло време да се разделите с него, с помоща на медиатор може да намерите вариант, които да е удовлетворяващ и двете страни и да сключите споразумение за него.

Ето и видеото за деня:

Бизнес медиация вкл. медиация между съдружници – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator