Posted on

Медиация при политически спорове. Създаване на политики с помощта на медиация

18 юни 2021

Битката с думи за надделяване е неконструктивна, особено когато говорим за обществен интерес.

Времето, в което живеем изисква нови модели и подходи на комуникация, нови начини на мислене водещи към единение.

Медиацията е бърза, гъвкава, проверена във времето като методика и успеваемост процедура за решаване на спорове. Тя е един доказал се метод. Осигурява, чрез вникване в нуждите на страните, варианти на решения, които да са дългосрочно добри за тях.

От една страна медиацията е регламентирана правно със Закона за медиацията и има процедура на вписване на медиаторите в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

От друга страна медиацията, в сравнение с дипломацията (изкуството за решаване на спорове на международно ниво), в много отношения има олекотена процедура, правила, ред, позволяващ ѝ да се прилага ефективно при политически спорове в рамките на една държава, за успешно намиране на решения в обществен интерес подкрепяни с политическо мнозинство.

Дори и да не се достигне до споразумение при медиация в политически спор, със сигурност страните ще са сближили позициите си след нея, което също е успех. Да могат да назоват ясно, по кои въпроси имат единение и ще си партнират и по кои ще търсят решение в бъдеще, също е ценност.

Най-ценна е медиацията, като метод, в процеса на изработване на политики, които да са в посока на благоденствие за седем поколения напред в единение.

Ето и видеото за деня:

Медиация при политически спорове – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator