Posted on

Децата са крехки. Решавайте споровете си дискретно. Ако е дошло време за раздяла, направете го, с помощта на медиатор, деликатно за детето

17 юни 2021

Децата са невинни и не са разменна монета в един спор на родителите си. Те преживяват много тежко тези спорове. Сякаш светът се срутва през очите им и нямат сигурност. За цял живот им остава травма от развод на родителите им.

Ако имате спор със съпруга или партньора си, най-сърдечно ви моля, да се свържете с медиатор и да го решите цивилизовано. Да не се карате, биете, обиждате пред децата си. Ако е дошло време да се разделите, да го направите по най-щадящия за тях начин. Те не са виновни, за вашите проблеми.

Семейният кодекс, чл. 51. (1) гласи: При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.

Моята препоръка е да направите споразумението с медиатор, който създава спокойна, разумна атмосфера с мисъл за детето и дългосрочните ви взаимоотношения по отношение на него. Често колегите адвокати са фокусирани в интересите на страните и споразумението става война, в която детето стои по средата на барикадата и куршумите преминават през тялото му.

Възможно е по време на медиация да присъствате с благ адвокат, които да ви подкрепя юридически, да ви консултира спокойно, без да ви „насъсква“ срещу другата страна за победа, а съдебното дело да се води от друг адвокат, които е по-директен и ориентиран към резултати по отношение на делото.

Детето е ценност. Децата са крехки. Усилието да се реши семейната раздяла с медиатор е дългосрочна инвестиция във вашите собствени старини и удовлетворение от живота ви като цяло.

Естествено, най-добре е проблемите и споровете да се решават своевременно и да се посети медиатор преди да е дошло време за развод.

Ако ни предстоят трудни важни разговори със съпруга/партньора ни, си заслужава да влезем в тях подготвени, така че енергията ни вместо в спорове, бързо и ефективно да се насочи към благоденствието на семейството ни.

Консултация с медиатор струва в порядъка от 60 до 100 лева на час, в най-честия случай. За няколко часа може да направите индивидуална консултация с медиатор и да се подготвите за труден и важен разговор със съпруга/партньора си.

Ето и видеото за деня:

Семейна медиация вкл.  бракоразводна медиация – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator