Posted on

За какво отговаря медиаторът? За какво му плащам? Как да разбера, че си върши работата?

16 юни 2021

Имам спор. Искам да го реша, бързо, дискретно с помоща на медиатор, обаче член чл.10 от Закона за медиацията гласи:

  • Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение.
  • Медиаторът не отговаря за неизпълнение на споразумението.

Ами тогава за какво отговаря медиаторът? Каква е ползата от него? За какво му плащам? Как да разбера, че си върши работата?

По закон медиаторът отговаря да подпомага комуникационния процес между спорещите страни, да е неутрален и да спазва пълна конфиденциалност относно информацията достигнала до него по време на медиация.

Ползата от медиатора е да е катализатор, смазка за комуникацията между спорещите страни, така че разговорът да върви в конструктивна посока. Да им помогне да се разберат.

Заплаща се на специалист в областта на разрешаване на спорове, за да преведе спорещите отвъд емоциите, не просто към някакво решение, а към решение, което е добро и за двете страни и те са съгласни доброволно да си го спазват.

Заплаща се на специалист, сред многото думи и емоции, да изважда, да подрежда като перли потребностите, областите на съгласие, възможните варианти за решение на спора и елементите на споразумението.

Медиаторът си върши работата добре когато:

  • управлява ведро процеса на комуникация между спорещите (кой, колко, кога, как говори)
  • овладява напрежението и внася спокойствие и разум в разговора
  • задава въпроси, които внасят яснота и многовариантност на решенията
  • превежда спорещите през четирите етапа на медиацията – яснота за същността на спора, потребностите на страните, варианти на разрешаване и достигане на споразумение – с лекота

Ето и видеото за деня:

Разликата между компромис, преговори и медиация – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator