Posted on

Какво се случва по време на медиация? Колко струва?

15 юни 2021

Във вчерашния ми пост стана ясно, че ако имате труден спор, има и други начини освен съд за да го разрешите.

Един такъв начин е медиацията.

Неутрално лице наречено медиатор (неутрално напр. както нотариус), вписано в Eдинния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, посредничи между страните да достигнат до споразумение или да сближат позициите си.

– Добре, ще го наемем този медиатор. Колко пари ще струва?

От практиката една медиация, ако не завърши до шестата среща, означава, че или страните не искат да се споразумеят или спора е във фаза, в която този формат е изчерпан. Една здравословна среща може да е от два до четири часа. Така една медиация може грубо да се обобщи, че е от 4 до 24 часа. По тарифата на съответния медиатор (обикновено от 60 до 100 лева на час), това прави средно от 240 до 2400 лева за процедура по медиация. Например лек търговски спор може да се реши за 4 часа, раздяла на съдружници на акционерно дружество може и за 24 часа. При развод, в зависимост от емоциите, споразумението между съпрузите може да е от 4 до 24 часа.

Ето и видеото за деня:

Какво се случва по време на медиация? – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator