Рецензия

на „Пътеводител в света на приказките“, с автор Любов Миронова

Рецензент:  Виолета Дряновска

 

Здравейте, Четящи,

Преди всичко искам да съм напълно откровена към Вас и да изтъкна факта, че съм пристрастна към всичко сътворено от ума и ръцете на Любов! /Сигурно някой от Вас знаят, но други – не. Тя изработва чудеса от дърво/. Познанството ми с нея е дългогодишно и съм щастлива да я имам сред малкото си истински приятели.

Любов е чиста душа! Нещо, което не срещаме често в безумното ни напоследък ежедневие! И като такава за нея е съвсем естествено да напише книга, насочена към добруването на други чисти души – нашите деца. За тях обаче ние сме отговорни. В различните си роли – на родители, на баба, дядо, учители или просто заинтересовани близки. Затова Ви препоръчвам да прочетете внимателно и то не само веднъж, Пътеводителя в света на приказките, за да съумеете тактично да съпроводите децата си.

Надявам се поднесеното съдържание да не ви затрудни, а да провокира желание за придобиване на нова различна опитност. Любов Ви дава възможност да съчетаете навлизането в интригуващия свят на приказките с усилия за поетапно физическо и духовно развитие на детето. При това с подробно описание на необходимите за различната възрастова група дейности - от осигуряване на безопасност, през развиване на сръчност и осезание, сигурност и топлота до придобиване на полезни умения и откриване на послания, които водят до формиране на ценности.

От особена важност е наистина да разберете как Любов поетапно разкрива потребностите и нуждите на децата от 3 до 12 г. Тя внимателно е подбрала необходимата доза теория, а после е добавила личния си богат опит в работата с деца и практиката си от детските градини. И всичко това с цел да подпомогне както процеса на процеса на формиране на осъзнато родителство, така и да научи всички желаещи на полезността от съвместното пътешестване в света на различните видове приказки. Може би това ще подтикне четящите книгата да осмислят вредата от прекомерните родителски амбиции и неосъществени лични мечти върху нищо неподозиращата нежна детска душа.

Особено ме впечатли написаното от стр.220 до стр.236. Бих Ви препоръчала обстойно да анализирате точно този текст. Обърнете внимание на различните варианти за поднасяне на приказните текстове. Като начало четене, но без превъзнасяне. Не сте драматични артисти все пак. Докато стигнете до спокойното, но увлекателно разказване. А когато по-големите деца вече дори са наизустили части от съдържанието на любимите си приказки, можете да им предложите вариантите, представени от Любов в „Развиване на приказката ….“ Или пък децата да добавят нещо от позицията на любимия си герой. Това аз съм изпробвала в моята практика.

Моля Ви, ако случайно на някой от Вас части от съдържанието изглеждат леко назидателни / все едно симпатична учителка помахва закачливо с пръст / да не го приемате лично. Просто от Любов лъха чиста емоция, насочена единствено и само към добруването на децата.

В заключение няма да е зле все пак да разберете коя е тази, която толкова иска всички Вие да прочетете „Пътеводител в света на приказките“. Учител, методист, директор, отдал 39 г. от съзнателния си живот на децата.

С уважение към четящите,

Виолета Дряновска

27.01.2022 г.