RWS1 Четене. Словообразуване

Комплект учебни материали за четене и словообразуване.

Инструмент за формиране на говорен апарат, фонематичен слух и словотворчество.

Дава съзнателност за звук, сричка и дума.

Развива:

 • Умения за звуков анализ Звукопроизнасянето
 • Артикулация. Словотворчество
 • Разбиране на звуков строеж на думата
 • Яснота за последователност на звукове в една дума
 • Развива словообразуване и при липса на добра моториката на ръката на детето за писане
 • Подреждане на азбуката, съставяне на думи и изречения, пренасяне на нов ред
 • Ориентация в пространството за писане и четене, валидна за европейските страни. Безценна за деца с т.нар. „огледално писане“
 • Осъзнаване на сричката, като част от думата

Съдържа:

 • 60 плочки с букви
 • 5 релси за азбука като влак
 • 3 плочки с шестте гласни
 • 1 гнездо за сричка от 1 буква
 • 2 гнезда за срички от 2 букви
 • 1 гнездо за сричка от 1 букви
 • 6 плочки с модели на думи с 3 и 4 букви
 • Подарък – кутия

Поръчайте продукта от магазина в Etsy – https://www.etsy.com/uk/shop/EduElvenA

Описание