RW06 EN LRUD. Посоки – горе-долу, ляво-дясно + 104 букви + 10 знаци

Дъска и 104  плочки от дърво с латински букви за подреждане на азбуката, съставяне на думи и изречения, пренасяне на нов ред.

Развива:

Ориентация в пространството за писане и четене, валидна за европейските страни. Безценна за деца с т.нар. „огледално писане“.

Поръчайте продукта от магазина в Etsy – https://www.etsy.com/uk/shop/EduElvenA

Описание