RW05 LRUD. Посоки – горе-долу, ляво-дясно + 96 букви + 10 знаци

Дъска и комплект 96 букви (според честота на употреба в българския език) за подреждане на азбуката, съставяне на думи и изречения, пренасяне на нов ред.

Развива:

Ориентация в пространството за писане и четене, валидна за европейските страни. Безценна за деца с т.нар. „огледално писане“.

Поръчайте продукта от магазина в Etsy – https://www.etsy.com/uk/shop/EduElvenA

Описание