ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – КОТКАТА И ЛИСИЦАТА, РИМУВАНА

КОТКАТА И ЛИСИЦАТА

Таня Дайреджиева

Една котка-мустакана

се разхождала на горската поляна.

Срещнала Кумица-Лисица,

от цял свят призната умница.

Много в живота видяла.

Хитрости безброй събрала.

Любезната котарана

радостно спряла Лисана:

– Здравей! Как си, Кумичке?

Как живееш си дните, Лисичке?

Важно стояла Лисана.

Отвисоко изгледала котарана.

Дълго вирила нос.

Задала накрая въпрос:

– Как смееш, мустакано!

Времето ми губиш само!

Какво си учила? Кажи ми!

Уменията свои покажи ми!

Скромно отвърнала Котарана

на важната Лисана:

– Аз зная, че не е много.

На дървета качвам се високо.

Може куче да ме гони.

 

Ще се спася във тези клони.

Лисицата започнала да се смее.

Защото котката само туй владее.

– Аз пък сто неща умея.

С торба лъжи добре живея.

Жал ми е за теб, да ти кажа.

Да се пазиш от кучета ще ти покажа.

В това време задал се ловец.

Водели го четири кучета отпред.

Те лисицата били надушили.

Бързо да я хванат тичали.

Котката веднага на дървото се качила.

Сред клоните и шумата добре се скрила.

Котарана от върха надникнала.

На лисицата загрижено подвикнала:

– Торбата със лъжите развържи!

Кожата си златна ти спаси!

Но кучетата здраво държали Лисана.

Не можела да избяга горкана!

– Ех, Кумичке-Лисичке!

Умение ти трябваше едничко.

На дървото като мен да се катериш.

Тъй гибелта си нямаше да намериш.