ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ПРАЗНИКА

Това са четири основни празника, до които съм достигнала през търсения в календарните традиции. Приемете ги като гледна точка, която може да ползвате или не.

Бъдни вечер – 24 декември – зима Благовец (Благовещение) – 25 март – пролет
Тема – Мъдрост (+ баланс)

Бъдник – отсечен дъб с дървено масло, тамян и восък гори цялата нощ.

„Славите ли Млада Бога?

Славим го.

Аз в къщи и Бог с мене!“

Постни ястия.

Празник на семейството.

 

 

Тема – Радост (+ любов)

Кукувден.

На този ден от отвъдните селения към земята тръгват самодиви. Мечката се буди. Кукувицата закуква. Змията се буди.

Ден на майката, закрилница на сирачета. Присаждат се дърветата, за да са „благи“.

Отварят се кошерите и се пускат пчелите.

Домът се чисти (пролетно почистване). Палят се обредни пролетни огньове със събраните отпадъци.

 

 

Еньовден (Рождение на св. Йоан Кръстител)  – 24 юни – лято Секновение* (Зачатие на св. Йоан Кръстител)  – 23 септември –  есен
Тема – Трансформация (+ труд)

Здраве. Плодородие.

Лечение и гадаене.

Бране на билки. Имат най-голяма целебна сила. Венец от цветя и билки. Пази се до следващата година и с него се лекуват. Вплитат се 77 билки, колкото са болестите на човека.

„Мамене“ на плодородие. Песни за берекет.

Слънцето се окъпва във водата и ѝ придава магическа сила. Посрещане на изгрева.

Жива вода. Мълчана вода. Окъпване в роса. Чистота. Пречистване. Зареждане с чиста енергия.

Най-висока точка на Ян (мъжка енергия, светлината).

Денят започва да намалява.

Тема – Светлина (+ благодарност)

Според народните представи на Секновение се отбелязва краят на лятото. На Секновение денят и нощта стават равни по времетраене („осичат се“) и след него започва да застудява; водата в изворите и реките също застудява и става неподходяща за къпане.

На този ден змиите и гущерите се прибират да зимуват в пещерата на змийския цар, намираща се накрай света. Освен влечугите на този ден змейовете, самодивите, самовилите, русалките и др. също се прибират в своите зимовища накрай света. Вярва се, че след Секновение по земята няма нито вредоносни влечуги, нито змейове и самодиви. Строг пост.

Секновение е поставен на 29 август в православния календар (въпреки че е очевидно, че тогава денят и нощта не са равни) заедно с Отсичане главата на св. Йоан.

За Йоан пише, че „на Еньовден се ражда, а на Секновение умира“.

На 23 септември е отбелязано Зачатие на Йоан.