Новаторски формати на срещи и дискусии

Прилагам в групови сесии:

  • Новаторски формати за общуване за общото благо.
  • Нови стратегии за дискусии  за постигане на цели в обща полза, а не егоистични.

На практика, такива формати са ценност при:

  • формиране на общности (напр. при формиране на Национална асоциация на вид производители)
  • хоризонтално свързване на хора в мрежи

Защо са необходими тези формати?

Капитализъм

Капитализмът за да съществува е необходимо непрекъснато потребление (да се купува). Колкото по-чупливи, некачествени и краткотрайни са решенията, толкова се удължава агонията му като обществени отношения и се създават отпадъци, замърсяващи природата. Човекът е ресурс и в този смисъл има полезни хора и излишни хора. Образованието имитира фабрика на смени, фронтално с изпълняване на инструкции в общ ритъм.

Капитализмът като обществени отношения е изчерпан и има явна невъзможност да се поддържа съществуването му чрез икономически кризи на всеки 9 години и голяма депресия на 100 години.

Достъп до информация и възможности за обработката ѝ са несравними с всичко, което историята помни. Тя се движи много бързо и това пречи на старите модели да работят.
Хората разширяват съзнанието и грамотността си и искат общественият ресурс да носи благоденствие на всеки член на обществото, а не само на определена каста/привилегирована група.

 

Нови обществени отношения – Информационно общество

В тази връзка Информационното общество, както и произтичащите от него нови обществени отношения и образование, изискват и нови формати за общуване за общото благо, нови стратегии за дискусии  за постигане на цели в обща полза, а не егоистични.

Смисълът на информационното общество е благоденствие на хората, чрез грижа за децата, инвестиране в развиване на техния потенциал, чрез политики и влагане на ресурси устойчиво, с мисъл за седем поколения напред.

 

Разпад на йерархични структури

И от времето на фараоните взаимовръзките между хората са йерархични. Има фараон, които е вертикално свързан с Бог и той предава волята му/си надолу към кастите (жреци, военни, търговци…). Касти, рангове, длъжности, титли са различни средства за даване на статус в йерархичната пирамида.

Живеем във време, в което за първи път се наблюдава разпад на йерархичните структури (агрегори). Това, което следва е преминаване към нов обществен модел базиран на СВОБОДНИ МРЕЖИ. Всеки директно е свързан с Бог и няма посредник в тази връзка. Всеки е равно ценен и се движим в малки стъпки заедно, като пулсираща мрежа.

Пример от практиката ми на един формат са Визионерските срещи за промяна на образователния модел.

Ако търсите новаторски формати и стратегии за провеждане на дискусии и срещи се свържете с мен на:
contact@LMironova.com
m: 0884 565 978
Любов Миронова