1:1

В годините са останали два типа индивидуални сесии с мениджъри:

Конкретен проблем/тема

Провеждат се най-често шест срещи, по една среща седмично. Практиката е показала, че на втората среща има прояснение по темата и в следващи четири срещи се работи за промяна и устойчивост във времето. Често темите са свързани с проблемно поведение на работното място, ограничения, които мениджърът сам си е поставил или идват от детството му, изгубване на посоката и/или себе си в работата, лична криза, нужда от вентилиране и преосмисляне на стратегия, „сресване на рошави мисли“. Всички изброени в контекста на мениджърска работа в бизнес среда.

Като част от едногодишно обучение

Провеждат се в седмиците, в които няма присъствени сесии с група. С някои участници се усвоява материал, който не е релевантен за други, но е ключов за тяхното индивидуално задание. С други участници се обсъждат конкретните проблеми от седмицата и с уместния подход – менторство, коучинг или консултация, се асистира. С трети участници се практикува наученото в общата сесия и се развиват умения. С четвърти участници се правят тестове и упражнения за личностно развитие и трансформация.

Уникалност и добавена стойност

Неусетно и с лекота чрез неизчерпаемата си креативност и меки умения асистирам и подпомагам промяната на хората по пътя им към техния личен успех.
В три от темите през годините се развивам целенасочено и задълбочено. В тях мога да придам по-висока добавена стойност:

  1. Голямата картина (визия, мисия, уникалност, ценности, поведение, ограничения) – взаимовръзки и как да ги прилага един мениджър в практическата си работа. През годините съм асистирала на много фирми да актуализират корпоративната си идентичност, на съдружници да сменят бизнес дейността и приоритетите си, на стартъпи да се дефинират и най-вече на мениджърите да ги осъзнаят в дълбочина като система. Като рожба на тази ми експертиза е и програма за преподаване на Добродетели за деца.
  2.  Практически мениджърски умения – изследвала съм през годините с какво имат трудности мениджърите, и съм събрала техники/инструменти, с които хем работата да е свършена, хем хората в екипа да са удовлетворени, спокойни и мотивирани да работят. Много практика, много ретроспекция и малко теория.
  3. Лична ефективност – смяна на навици, организиране на работна среда, подреждане, усвояване на нови технологии, дневен, седмичен и годишен ритъм с цел да се ограничат крадците на време и да се повиши продуктивността.

Индивидуалните срещи най-успешно работят при ясно разписано първоначално задание и цел.

Любов Миронова – БИЗНЕС ТРЕНЬОР
m: + 359 884 565 978
e: contact@LMironova.com