Развиване качествата на ума

Развиване на качествата на ума е програма, разработена от мен през 2009 година, която от 11 години се подобрява и задълбочава. В нея се правят активни упражнения за развиване на ляво и дясно полукълбо и включването им едновременно в т.нар. high performance state. Програмата съдържа три нива по 12 модула. Правим изцяло практически упражнение. Интензивни едночасови тренировки. Програмата е предпочитана през годините предимно от високоиновативни предприемачи и от фирми новатори.

Тази програма се практикува интензивно през годините с деца и техните родители в детски център „Виолетовата жаба“ и „Работилница ЕлвенА“.  Децата се справят значително по-добре от родителите си и са добър стимул и мотиватор за тях да тренират по-усилено.

Като част от програмата правим упражнения и за:

  • концентрация на вниманието;
  • работа с детайли;
  • наблюдение;
  • довършване на започнатото;
  • усещане за ред и организиране.

Част от тази програма е публикувана в книгата ми Устойчив модел за образование и хармония с децата.

Вече в световен план се появяват практични тестове, които измерват функционалността на ума. Това са специализирани бизнес инструменти. Дават визуална представа за областите, в които ума може да се оптимизира. Когато хората от бизнеса могат да измерват ефекта от тренировките с мен, много по-лесно биха припознали продукта Развиване качествата на ума. Очаквам този ми продукт да стане приоритетен в следващите години.

Любов Миронова – БИЗНЕС ТРЕНЬОР
m: + 359 884 565 978
e: contact@LMironova.com