Ускорител за мениджъри

Ускорител за мениджъри е авторска обучителна програма, която създава практически умения за ръководене на хора и ресурси. Програмата се прилага и развива успешно от 2009 година досега.

Форматът включва много практика, много ретроспекция и малко теория. Програмата има две нива:

За млади мениджъри

В рамките на 12 модула участниците преминават през всички важни теми, като Формиране на екип, Оценка на представянето, Подбор на персонал, Делегиране и обратна връзка, Комуникация, Счетоводство, Бюджетиране, Основни елементи от голямата картина, Работа с информация, Управление на проекти, Мениджърската роля, Ефективност. През годините модулите варират според нуждите на организацията. Модулите се разработват за всеки проект спрямо организацията и профила на участниците.

За напреднали

Тук модулите са предимно свързани с Голямата картина на една организация, Ритъм в организацията, Как да се стимулират хората без пари, Съхранение на мениджъра и др. Навлизаме в дълбочина на представите за управление на хора и ресурси. В рамките на този курс, през годините, съм обучавала директори с много опит и дипломи от престижни университети. Резултатът най-често е, че след първоначалните 12 модула, продължаваме да работим заедно, като добавяме допълнителни модули по важни за тях теми. Това, с което добавям стойност, е, че мога да разсъбличам много сложни концепции и да ги правя достъпни, разбираеми и приложими в ежедневието. По време на личните сесии с тези ръководители им помагам да са по-ефективни и с по-малко време и усилия да постигат по-висок резултат.

Защо да избера точно този продукт?

 • От 2009 година утвърдено в практиката решение;
 • Настройване на продукта спрямо спецификата на клиента;
 • Седмични проекти с конкретен резултат за организацията;
 • Всеки участник изработва комплекта си учебни материали;
 • Видима и потвърдена възвръщаемост от прилагането на наученото и подобряване на климата;
 • Сертификат от обучителна организация;
 • Поемаме цялата организация на проекта.

Финансови ползи за организацията са:

 • намалява се изтичането на пари от фирмата в разпиляно работно време;
 • намалява се текучеството на кадри;
 • намаляват се разходите по неудовлетворените служители;
 • спестяват се многобройни обучения „на парче“.

Модули от стандартния пакет:

 • Управление на информацията
 • Голямата картина. Работа с информация
 • Счетоводство и анализ
 • Планиране
 • Формиране на екип
 • Управление на екип
 • Комуникация
 • Обратна връзка. Мотивация.
 • Презентационни умения

Допълнителни модули, често избирани през годините:

 • Мениджърската роля
 • Ефективност

Персонализираните обучения

са за постигане на определена цел в рамките на една година най-често за:

малки групи от 4 – 8 мениджъри:

 • когато участниците идват с индивидуални задания от техните преки ръководители;
 • когато има новосформиран екип мениджъри, за които е важно да се опознаят, да „изтренират“ възможни сценарии, да изработят ритъм, стратегии и визия за екипа, да се сработят.

големи групи от 16 – 24 мениджъри:

 • когато ръководителите на отделните звена или подфирми в по-голяма структура имат нужда от време заедно, за да могат да се движат в една обща посока с обща култура и ценности, въпреки различните си теми, проекти и предизвикателства;
 • когато има дефиниран организационен проблем или област за подобрение, за които искат да се намери решение, което да се въведе постепенно и трайно във фирмената култура;
 • когато се търси организационна промяна, изравняване на нива и очаквания в различните структури на организацията.

Насочвам участниците към намиране на приложение на разглежданите теми в ежедневната им работа. Използваме игри, упражнения, казуси, работа в малки групи, дискусии, споделяне, ретроспекция. Този формат прави обученията интересни, динамични и разтоварващи. Резултатът е по-трайно запомняне и приложение в реалния живот.

Обратна връзка от участници:

„Благодарение на този курс научих много за себе си и за това какво всъщност иска… Благодаря ти! Надявам се да продължаваш все така, защото това, което правиш, РАБОТИ! Желая ти успех и се надявам отново да работим заедно в бъдеще.“

„Най-положителното в проведеното обучение е това, че хората от екипа се опознаха по-добре. Скъси се дистанцията и всеки до някаква степен разбра как мисли другият и защо в определени ситуации реагира по определен начин. Получи се донякъде обща визия и мисия, без тя да е ясно дефинирана. Прочетохме една и съща книга и сега, когато си говорим, е по-лесно.“

„Най-ярко изплува, като си помислите за обучението, красноречивите примери и практически задачи. Домашните работи.“

„Най-полезното за мен по-скоро е това, че затвърдих и осъзнах някои неща и практики, които интуитивно съм прилагал, и сега ми е по-лесно да го правя целенасочено и последователно.“

„Най положителното за мен е, че този курс се опита и успя да подреди и систематизира познанията, които имам, по разглежданите теми. Темата за счетоводството за мен беше много полезна. Това, че обединява екипа на мениджърите. Коренно различен поглед към привидно познати неща, които предлага. Опознаване на колегите.“

„Чувствахме се специални и обгрижвани въпреки много неща, които не работят и трябва да се подобрят.“

„Най-ценното за мен в този курс е всички колеги, седнали на една маса и обсъждащи проблемите за решаване.“

Любов Миронова – БИЗНЕС ТРЕНЬОР
m: + 359 884 565 978
e: contact@LMironova.com