ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – ПРЕДСТАВА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Това е текст, попаднал ми в интернет. Не мога да открия автор. Дава идея, че в нашата образователна система традиционно има яснота кога е времето на класическите приказки, митовете и легендите.

„Това е списъкът със задължителната литература на учениците 4 за 5 клас. Явно авторът смята, че на 11 г. е времето за голяма част от класическите приказки.

 1.  Старогръцки митове и легенди
 2.  Скандинавски легенди
 3.  „Библейски мит за сътворението”
 4.  „Св. Георги и ламята” – народна легенда
 5.  Български народни приказки – „Тримата братя и златната ябълка”, „Златната мома”
 6.  Приказки – Шарл Перо – „Котаракът в чизми”
 7.  Приказки – Братя Грим – „Гъсарката на кладенеца”
 8.  Приказки – Х. К. Андерсен – „Грозното патенце”
 9.  „Най-справедливият” – Елин Пелин
 10.  Български народни песни ( „Славки си рожба не трае”, „Събра Марко 30 юнаци”, „Ой, Еньо, Еньо, ергеньо”, „Рано ми ранил Димитър”, „Ела се вие, превива”, „Снощи се дете родило”, „Два са бора ред поредом расли”, „Бил се Марко с турци еничери”, „Даваш ли, даваш, балканджи Йово” и др.)
 11.  „Момче с крила” – Агоп Мелконян
 12.  „Главатарят, който искал да плени месечината” – турска народна приказка“