ПРИЛОЖЕНИЕ10 – БЕЛЕЖКИ ЗА СИМВОЛИТЕ НА ЧЕТИРИТЕ СЕЗОНА

Зима

 • Надрелигиозен символ – Мъдрост
 • Цикличност – Време
 • Плодородие – Семената са в земята

Теми на сезона:

 • Добро и лошо. Защита и пречистване от зли сили.
 • Смирение.
 • (Ясно намерение. Концентрация на вниманието. Вяра. Материализация.)
 • Почит към Слънцето като извор на живот.
 • Пожелание. Наричане. Благословия.
 • Съзерцание на вътрешния свят. Чудеса.
Лято

 • Надрелигиозен символ – Трансформация.
 • Цикличност – Живот.
 • Плодородие – Растеж.

Теми на сезона:

 • Здраве. Лечение. Хармонизиране с природата.
 • Сила. Чистота.
 • Активност.
 • Съзерцание на промяната.

 

 

Пролет

 • Надрелигиозен символ – Радост
 • Цикличност – Раждане.
 • Плодородие – Поникване. Цъфтеж.

Теми на сезона:

 • Радост от нов живот.
 • Радост като условие за свързване на ляво и дясно, горе и долу…
 • След затварянето, свиването на зимата душата да се отвори отново за живот към света.
 • Пъстри цветове. Пъстрота
 • Смях, шеги, веселие.
 • Любов.
 • Благост (без насилие). Благи думи.
 • Съзерцание на красота.
  Яйце – възкресение. Заек – плодовитост.
Есен

 • Надрелигиозен символ – Светлина.
 • Цикличност – Смърт.
 • Плодородие – Плодове. Семена, осветяване, засяване.

 Теми на сезона:

 • Светлината като символ на ново начало.
 • Вътрешната светлина. Светлината като източник на живот.
 • Живи и мъртви.
 • Благодарност към предците.
 • Родно място.
 • Молитва.
 • Надежда.
 • Вяра.
 • Съзерцание на светлината.