ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – КОТКАТА И ЛИСИЦАТА КАТО БАСНЯ

Котката и лисицата

Лев Толстой

 

Захортували си котката и лисицата как да се отърват от кучетата. Котката рекла:

– Аз не се боя от кучетата, защото зная една хитрина, която ме пази от тях.

А лисицата казала:

– Как може с една хитрина да се отървеш от кучетата. Аз зная седемдесет и седем хитрини и седемдесет и седем въртела.

Додето те говорели, налетели ловци и се втурнали кучета. Котката знаела една хитрина: тя скочила на дървото и кучетата не я хванали; а лисицата почнала своите въртели, но не се изплъзнала и кучетата я хванали.

NB: Басни няма в детката градина. Четат се във втори клас наред с истории за светци (черно и бяло), като им се добавя пряка реч и плавно развитие на сюжета. Виж Приложение 2. В текста по-горе на Лев Толстой липсва основният елемент на баснята, а именно едно изречение с поуката накрая.