Организационна идентичност

за нови организации, компании, стартъпи, собственици и лидери.

Водя процеса по дефинирането и стилизирането на организационна идентичност.
С различни упражнения и техники помагам на нови организации, стартъпи, слети и/или сменящи курса компании, собственици, лидери да назоват своята визия, мисия, ценности, политики, поведения, уникалност, ключови отношения… Да се самоопределят, разграничат и обединят с другите около тях. Да си отговорят на въпроса „Кои сме ние?“. Изваждам заредените с енергия, същностни послания, които носителите им искат да споделят.

Разписаната корпоративна идентичност и/или послания асистирам да се сведат до символи, цветове, метафори, истории и слогани.

В този вид те са готови да се предадат за опаковане на специалисти връзки с обществеността и графични дизайнери.

Ценността на този процес е, че корпоративната идентичност е продължение на собствениците и създателите. Всеки път, когато я видят, тя им носи смисъл, вдъхновение. Помага им да се придържат към курса, който са избрали, и да не се разпиляват. Представя ги пред другите в светлината, която те са избрали. Харесват си я.

Свържете се с мен на:
contact@LMironova.com
m: 0884 565 978
Любов Миронова – БИЗНЕС ТРЕНЬОР