Posted on

Медиация при политически спорове. Създаване на политики с помощта на медиация

18 юни 2021

Битката с думи за надделяване е неконструктивна, особено когато говорим за обществен интерес.

Времето, в което живеем изисква нови модели и подходи на комуникация, нови начини на мислене водещи към единение.

Медиацията е бърза, гъвкава, проверена във времето като методика и успеваемост процедура за решаване на спорове. Тя е един доказал се метод. Осигурява, чрез вникване в нуждите на страните, варианти на решения, които да са дългосрочно добри за тях.

От една страна медиацията е регламентирана правно със Закона за медиацията и има процедура на вписване на медиаторите в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

От друга страна медиацията, в сравнение с дипломацията (изкуството за решаване на спорове на международно ниво), в много отношения има олекотена процедура, правила, ред, позволяващ ѝ да се прилага ефективно при политически спорове в рамките на една държава, за успешно намиране на решения в обществен интерес подкрепяни с политическо мнозинство.

Дори и да не се достигне до споразумение при медиация в политически спор, със сигурност страните ще са сближили позициите си след нея, което също е успех. Да могат да назоват ясно, по кои въпроси имат единение и ще си партнират и по кои ще търсят решение в бъдеще, също е ценност.

Най-ценна е медиацията, като метод, в процеса на изработване на политики, които да са в посока на благоденствие за седем поколения напред в единение.

Ето и видеото за деня:

Медиация при политически спорове – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator

Posted on

Медиация по спорове между съдружници. Раздяла на съдружници. Бизнес медиация

18 юни 2021

Ако съдружникът ми ме дразни, напряга ме, имаме нагнетен спор с него мога да:

 • Да си премълчавам и някой ден, като избухна по даден повод да му стоваря натрупалите се думи
 • Да го отбягвам и да си движа нещата, като го прескачам
 • Да си кажа и ако не разбира сам да си е виновен
 • Да направя скандал за да привлека вниманието му
 • Да настроя служителите на моя страна
 • Да го обработвам през някой общ приятел
 • Да се разделя с него
 • Да наема адвокат и да заведа дело срещу него
 • Да потърся проблема в себе си
 • Да наема специалист по разрешаване на спорове (медиатор), които да ме консултира как да си подготвя разговора с него, по начин запазващ дългосрочно добрите ни взаимоотношения и да разреша ситуацията.

Ако последният вариант ви се струва да е вашият, потърсете медиатор, които има професионални познания в областта. (Ако спорът е строителен, медиаторът трябва да има опит в строителството, за да разбира термините на разговора и да може да задава смислени въпроси. Ако спорът е между съдружници, съответно медиаторът трябва да е бил съдружник или управител, да разбира от бизнес, за да е адекватен на тематиката). С помощта на този медиатор може бързо и конфиденциално да решите конкретния спор.

Най-добре е да влизате подготвени в трудните важни разговори със съдружника си, така че енергията ви вместо в спорове, бързо и ефективно да се насочи към общия ви бизнес интерес и просперитет.

Консултация с медиатор, в най-честия случай, струва в порядъка от 60 до 100 лева на час. За няколко часа може да направите индивидуална консултация и да се подготвите за труден и важен разговор със съдружника ви.

Ако е дошло време да се разделите с него, с помоща на медиатор може да намерите вариант, които да е удовлетворяващ и двете страни и да сключите споразумение за него.

Ето и видеото за деня:

Бизнес медиация вкл. медиация между съдружници – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator

Posted on

Децата са крехки. Решавайте споровете си дискретно. Ако е дошло време за раздяла, направете го, с помощта на медиатор, деликатно за детето

17 юни 2021

Децата са невинни и не са разменна монета в един спор на родителите си. Те преживяват много тежко тези спорове. Сякаш светът се срутва през очите им и нямат сигурност. За цял живот им остава травма от развод на родителите им.

Ако имате спор със съпруга или партньора си, най-сърдечно ви моля, да се свържете с медиатор и да го решите цивилизовано. Да не се карате, биете, обиждате пред децата си. Ако е дошло време да се разделите, да го направите по най-щадящия за тях начин. Те не са виновни, за вашите проблеми.

Семейният кодекс, чл. 51. (1) гласи: При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.

Моята препоръка е да направите споразумението с медиатор, който създава спокойна, разумна атмосфера с мисъл за детето и дългосрочните ви взаимоотношения по отношение на него. Често колегите адвокати са фокусирани в интересите на страните и споразумението става война, в която детето стои по средата на барикадата и куршумите преминават през тялото му.

Възможно е по време на медиация да присъствате с благ адвокат, които да ви подкрепя юридически, да ви консултира спокойно, без да ви „насъсква“ срещу другата страна за победа, а съдебното дело да се води от друг адвокат, които е по-директен и ориентиран към резултати по отношение на делото.

Детето е ценност. Децата са крехки. Усилието да се реши семейната раздяла с медиатор е дългосрочна инвестиция във вашите собствени старини и удовлетворение от живота ви като цяло.

Естествено, най-добре е проблемите и споровете да се решават своевременно и да се посети медиатор преди да е дошло време за развод.

Ако ни предстоят трудни важни разговори със съпруга/партньора ни, си заслужава да влезем в тях подготвени, така че енергията ни вместо в спорове, бързо и ефективно да се насочи към благоденствието на семейството ни.

Консултация с медиатор струва в порядъка от 60 до 100 лева на час, в най-честия случай. За няколко часа може да направите индивидуална консултация с медиатор и да се подготвите за труден и важен разговор със съпруга/партньора си.

Ето и видеото за деня:

Семейна медиация вкл.  бракоразводна медиация – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator

Posted on

За какво отговаря медиаторът? За какво му плащам? Как да разбера, че си върши работата?

16 юни 2021

Имам спор. Искам да го реша, бързо, дискретно с помоща на медиатор, обаче член чл.10 от Закона за медиацията гласи:

 • Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение.
 • Медиаторът не отговаря за неизпълнение на споразумението.

Ами тогава за какво отговаря медиаторът? Каква е ползата от него? За какво му плащам? Как да разбера, че си върши работата?

По закон медиаторът отговаря да подпомага комуникационния процес между спорещите страни, да е неутрален и да спазва пълна конфиденциалност относно информацията достигнала до него по време на медиация.

Ползата от медиатора е да е катализатор, смазка за комуникацията между спорещите страни, така че разговорът да върви в конструктивна посока. Да им помогне да се разберат.

Заплаща се на специалист в областта на разрешаване на спорове, за да преведе спорещите отвъд емоциите, не просто към някакво решение, а към решение, което е добро и за двете страни и те са съгласни доброволно да си го спазват.

Заплаща се на специалист, сред многото думи и емоции, да изважда, да подрежда като перли потребностите, областите на съгласие, възможните варианти за решение на спора и елементите на споразумението.

Медиаторът си върши работата добре когато:

 • управлява ведро процеса на комуникация между спорещите (кой, колко, кога, как говори)
 • овладява напрежението и внася спокойствие и разум в разговора
 • задава въпроси, които внасят яснота и многовариантност на решенията
 • превежда спорещите през четирите етапа на медиацията – яснота за същността на спора, потребностите на страните, варианти на разрешаване и достигане на споразумение – с лекота

Ето и видеото за деня:

Разликата между компромис, преговори и медиация – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator

Posted on

Какво се случва по време на медиация? Колко струва?

15 юни 2021

Във вчерашния ми пост стана ясно, че ако имате труден спор, има и други начини освен съд за да го разрешите.

Един такъв начин е медиацията.

Неутрално лице наречено медиатор (неутрално напр. както нотариус), вписано в Eдинния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, посредничи между страните да достигнат до споразумение или да сближат позициите си.

– Добре, ще го наемем този медиатор. Колко пари ще струва?

От практиката една медиация, ако не завърши до шестата среща, означава, че или страните не искат да се споразумеят или спора е във фаза, в която този формат е изчерпан. Една здравословна среща може да е от два до четири часа. Така една медиация може грубо да се обобщи, че е от 4 до 24 часа. По тарифата на съответния медиатор (обикновено от 60 до 100 лева на час), това прави средно от 240 до 2400 лева за процедура по медиация. Например лек търговски спор може да се реши за 4 часа, раздяла на съдружници на акционерно дружество може и за 24 часа. При развод, в зависимост от емоциите, споразумението между съпрузите може да е от 4 до 24 часа.

Ето и видеото за деня:

Какво се случва по време на медиация? – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator

Posted on

Спорите ли, с някой без резултат?

14 юни 2021

Имате ли спор, който подхвърляте като горещ картоф и искате да разрешите час по-скоро? Имате ли тлеещ спор с години, от които искате да се освободите?

За имот, с роднини, у дома, на работа с колега, с клиент, със съдружника си…?

Нямате време, пари и енергия за съдебни дела. Темата е чувствителна и лична. Иска ви се с този човек и след това да може да общувате.

Може да ви помогне медиатор – специалист по разрешаване на спорове.

В следващите шест дни ще ви разкажа във видеа около минута и половина дълги, за професията медиатор, уредена със Закона за медиацията.

Ето и първото видео:

Какво е медиация? – Любов Миронова

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Този пост е част от Кампанията „Договори се лесно с медиация“ на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения, която се провежда от 14 до 18 юни 2021 година.

Любов Миронова – Медиатор –  0884 565 978 – contact@LMironova.com

IMI Qualified Mediator